[No translation for key: global] Agrarisch & Landelijk
Informatie · Agrarisch & Landelijk

Het pachten van grond in 3 stappen

Het pachten (huren) van grond ten behoeve van landbouw komt veel voor de in de agrarische sector. Bent u van plan om grond te pachten? Hier vindt u het volledige proces in 3 stappen en leest u alles wat u moet weten over het pachten van grond.

Weiland 1

Pachten is het in gebruik nemen van grond voor agrarische activiteiten in ruil voor een vergoeding. Indien u landbouwgrond pacht en hier een vergoeding voor betaalt, dan bent u in de meeste gevallen verplicht een pachtovereenkomst te sluiten en in te dienen bij de Grondkamer. Er zijn verschillende pachtvormen waarop verschillende wetten en regels van toepassing zijn.

Bent u van plan grond te pachten? Dit stappenplan voor pachten van landbouwgrond informeert u over elke stap in het proces en helpt u goed voorbereid de pacht van de grond vast te leggen.

De NVM Agrarisch & Landelijk-makelaar

Het pachten van grond is een complex proces. Het is dan fijn als een deskundig en betrouwbaar persoon u begeleidt en ondersteunt.

De NVM Agrarisch & Landelijk-makelaar helpt u bij het vinden van de pachtgrond die voldoet aan uw wensen. De makelaar voert namens u de onderhandeling en begeleidt bij de opstelling en uitvoering van de pachtovereenkomst. 

Bent u van plan om grond te pachten? Zoek dan een NVM Agrarisch & Landelijk-makelaar bij u in de buurt.