[No translation for key: global] NVM Business

Je wilt een vastgoed- of bedrijfstaxatie

Een taxatie van je vastgoed of je bedrijf nodig? Op deze pagina voor zakelijke opdrachtgevers lees je er meer over.

Taxeren 1

De juiste taxatie

Wat betekent ‘waarderen’? Hier lees je het verschil met ‘taxeren’:

 • Waarderen is een waardebepaling. Het is een schatting van de prijs die je kunt krijgen of betalen voor vastgoed als je het wilt (ver)kopen of (ver)huren. Je krijgt deze van je makelaar. Wil je meer weten over de NVM Businessmakelaar? Klik dan hier.

 • Bij Taxeren ontvang je een officieel rapport waarin de marktwaarde van het vastgoed staat. Dit rapport (een Professionele Taxatiedienst (PTD)) is gemaakt door een onafhankelijke expert. Je gebruikt dit rapport voor een groot aantal verschillende doelen. Denk hierbij aan een investering in een verbouwing of verduurzaming, een plan voor projectontwikkeling, een performancemeting, een gerechtelijk geschil of een andere juridische procedure, een jaarrekening, een 3-jaarlijkse verplichting voor woningcorporaties, beleggers en bankenportefeuilles en natuurlijk ook voor de aanvraag of oversluiting van een lening.

Er zijn 2 soorten professionele taxaties:

 • Taxaties (een Professionele Taxatiedienst (PTD)) waarbij de NVM Businesstaxateur het vastgoed zelf bekijkt: een taxatie met fysieke inspectie.

 • Taxaties (een Professionele Taxatiedienst op Afstand) waarbij de NVM Businesstaxateur het vastgoed niet zelf bekijkt: een hertaxatie of markttechnische update.

  -> Een hertaxatie is alleen mogelijk als dezelfde Register Taxateur of hetzelfde Taxatiebedrijf in de afgelopen 36 maanden al een keer een taxatie met fysieke inspectie heeft gedaan.

  -> Een markttechnische update is een aanpassing van de waarde op basis van veranderingen in de markt of andere factoren die niets met het vastgoed zelf te maken hebben. Dit kan alleen als dezelfde Register Taxateur of hetzelfde Taxatiebedrijf in de afgelopen 24 maanden al een keer een taxatie met fysieke inspectie of een hertaxatie heeft gedaan.

De voordelen van een NVM Businesstaxateur

Een NVM-Taxateur is een expert die onpartijdig, objectief en professioneel werkt in het publieke domein om het financiële- / besluitvormingssysteem te beschermen. NVM-Taxateurs voldoen aan de eisen van het register NRVT en volgen elk jaar bijscholing (PE-punten). Ze taxeren volgens Europese taxatiestandaarden en/of Internationale taxatiestandaarden en houden zich aan de NVM erecode.

Het voordeel voor jou als opdrachtgever? Je krijgt een waardevol rapport waarin je niet alleen de marktwaarde ziet, maar ook alle gegevens over het vastgoed, zoals de financiële-, juridische-, bouwkundige- en duurzaamheidsaspecten.

Een Professionele Taxatie in 7 stappen:

 • Stap 1 | Aanvraag taxatie en doel van de taxatie.

 • Stap 2 | Toezenden alle vastgoedrelevante stukken aan de taxateur.

 • Stap 3 | Bevestiging taxatie middels een Opdracht tot Dienstverlening (OTD) door de taxateur.

 • Stap 4 | Inplannen inspectie- en taxatieuitwerking door de taxateur.

 • Stap 5 | Controle taxatie door een plausibiliserend taxateur (is een 2e taxateur).

 • Stap 6 | Gereedmelding taxatie aan opdrachtgever.

 • Stap 7 | Afterservice taxatie door de taxateur.

Wil je zelf NVM Businesstaxateur worden?

Als NVM Businesstaxateur taxeer je voor zakelijke opdrachtgevers binnen het publieke domein. Dat is waardevol, veelzijdig en prachtig werk. Als taxateur heb je een maatschappelijke verantwoordelijkheid en draag je bij aan de borging van het financiële stelsel. Het taxatierapport is een ‘zegel van vertrouwen’.