[No translation for key: global] Over NVM

NVM Holding

Gebouw882022 2

De NVM Holding vormt de technologische basis van de Nederlandse vastgoedmarkt. Het beheert de grootste vastgoeddatabase van Nederland, houdt zich bezig met data en innovatie, en ondersteunt de NVM-makelaar en taxateur in haar dagelijks werk, ongeacht in welke fase een transactie of taxatie is.

Dankzij de rijke informatie over de Nederlandse vastgoedmarkt die de NVM levert aan de NVM-makelaar/taxateur, is deze in staat de beste diensten te leveren aan zijn of haar klanten. NVM Holding verzorgt via haar dochterbedrijven de techniek. Dit betreft niet alleen de invoer en presentatie van de vastgoedobjecten, maar ook de specialistische rapportages voor NVM-makelaar en NVM-taxateur en het beheer van de gehele infrastructuur. Daarbij zijn koppelingen mogelijk met partijen die een toegevoegde waarde leveren aan de diensten van de NVM-makelaar en NVM-taxateur.

De NVM Holding volgt de marktontwikkelingen op het gebied van technologische innovatie. Op ontwikkelingen waar kansen ontstaan, wordt tijdig ingespeeld zodat NVM-makelaars en -taxateurs mee kunnen met de veranderende omstandigheden.

Met de volgende dochterbedrijven werkt de NVM Holding samen om kwalitatief de beste diensten te ontwikkelen en leveren aan de NVM-makelaar en -taxateur:

  • Funda (presentatie)
  • Realworks (CRM en kantoorautomatisering)
  • Brainbay (Beheer en rapportagetools)
  • Realbid B.V. (Online bieden)
  • Vidua Vastgoed B.V. (elektronische identiteit)
  • fluX (Taxatiesoftware)
  • Academie voor Vastgoed (Opleiding)
  • NVM Service Office B.V. (Backoffice)

Management

Yme Bosma 500
Yme Bosma

Directeur NVM Holding

Raad van Commissarissen

Bert Iedema 500
Bert Iedema

Commissaris NVM Holding en voorzitter RVC

Richard Van Kranenburg 500
Richard van Kranenburg

Commissaris NVM Holding

Artie Debidien 500
Artie Debidien

Commissaris NVM Holding