[No translation for key: global] Home

Copyright

Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de NVM en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Copyright NVM

Daarnaast maakt de NVM gebruik van rechtenvrije foto’s. Wanneer u deze foto’s wilt gebruiken kunt u deze downloaden op de betreffende websites.

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen. De inhoud van de website mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de NVM.

NVM en andere websites 

Deze website kan links naar andere websites bevatten. NVM heeft geen zeggenschap over dergelijke gelinkte websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites of links op gelinkte websites.