[No translation for key: global] Kopen

Het Biedlogboek

Verbeterplan “Vertrouwen in het koopproces”

Biedlogboek

Het biedlogboek

Per 1 januari 2023 is het gebruik van het digitale biedlogboek bij verkoop van woningen verplicht voor leden van de NVM. Dat betekent dat als je biedt op een huis, je inzicht kunt krijgen in de biedingen. Daardoor is het koopproces bij een NVM-makelaar transparant voor iedereen. Alle biedingen van kandidaat-kopers worden automatisch vastgelegd in een geanonimiseerd Biedlogboek.

Het biedlogboek bevat alle biedingen (met roerende zaken) met tijdstip van ontvangst, eventuele voorbehouden en of er een persoonlijke boodschap door de kandidaat-koper is toegevoegd. De inhoud van de voorbehouden en/of persoonlijke boodschap wordt niet in het biedlogboek opgenomen.

Hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen over het biedlogboek.

Achtergrond

In februari 2022 heeft minister Hugo de Jonge samen met de NVM, VBO, Vastgoedpro en Vereniging Eigen Huis, het verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’ ondertekend. De gemaakte afspraken richten zich op het vergroten van het vertrouwen in een eerlijk en transparant koopproces. Volgens de NVM is het verbeterplan een goede stap naar meer gelijkheid en duidelijkheid op de woningmarkt.

In het verbeterplan zijn daarom afspraken vastgelegd rondom informatievoorziening, heldere gedragscodes, een biedlogboek, meldpunt voor klachten, tuchtrecht en keuzevrijheid voor verkoper in het verkoopproces. Op onderstaande pagina geven wij uitleg over de belangrijkste onderdelen van het verbeterplan en het biedlogboek.

Algemeen

Meer informatie over de werkzaamheden van de makelaar en de regelgeving van de NVM vind je hier terug:

In het koop-verkoopproces zijn verschillende partijen actief. We lopen ze allemaal even langs.

De verkoper

De verkoper bepaalt samen met zijn verkopend makelaar zelf hoe en waar zijn woning te koop wordt aangeboden.

Als de woning online/openbaar te koop wordt aangeboden mag iedereen die dat wenst de woning bezichtigen. De verkoper kan transparante criteria gebruiken voor het selecteren van potentiële kandidaten als bijvoorbeeld de bezichtigingsmogelijkheden beperkt zijn. Het hebben van een aankoopmakelaar mag geen reden zijn om wel of niet geselecteerd te worden. Ook mag in de voorselectie niet worden gevraagd om een bod uit te brengen.  

De verkopend makelaar

De verkopend makelaar informeert alle potentiële kopers over de gekozen biedingsprocedure en de spelregels. Hij of zij geeft potentiële kopers alle informatie voor het uitbrengen van een bod en informeert alle kandidaat-kopers – die een bod hebben uitgebracht - gelijktijdig als er wordt overgestapt naar een andere biedingsprocedure. Daarbij wordt ook de reden gemeld waarom er wordt overgestapt. De verkopend makelaar deelt geen informatie over reeds ontvangen biedingen. 

Een makelaar dient alleen het belang van zijn/haar opdrachtgever. Een verkopend makelaar dient het belang van de verkoper. Een aankoopmakelaar dient het belang van de (kandidaat)koper die hem of haar heeft ingeschakeld.

De (kandidaat)koper

De (kandidaat)koper krijgt - als de koopovereenkomst definitief is - via het biedlogboek inzicht in het biedingsproces. De koopovereenkomst is definitief na het verstrijken van de 3 dagen bedenktijd en het financieringsvoorbehoud en eventuele andere voorbehouden.

Alleen (kandidaat)kopers die een bod hebben uitgebracht hebben de mogelijkheid het biedlogboek in te zien. Potentiële kopers die bijvoorbeeld wel bezichtigd hebben maar die geen bod hebben uitgebracht hebben deze mogelijkheid niet.

De biedingsprocedure

Door de verkoper wordt in samenspraak met de verkopend makelaar de biedingsprocedure bepaald. De verkoper mag ten allen tijde tijdens de verkoop overstappen naar een andere biedingsprocedure als dat beter past. Meer informatie over het bieden op een woning vind je terug op deze pagina.

Een bod bestaat uit een geldbedrag en eventuele aanvullende voorwaarden. Bijvoorbeeld met betrekking tot de financiering of een (bouwkundige) keuring. Het is aan verkoper om te besluiten om de woning al of niet te gunnen. Verkoper hoeft niet te gunnen aan de hoogste bieder. Veel makelaars maken gebruik van een gedigitaliseerd systeem om op woningen te bieden, zoals bijvoorbeeld de Move-omgeving van NVM dochter Realworks. Kandidaat-kopers kunnen met hun eigen Move-account een bod uitbrengen. Deze biedingen worden automatisch in het biedlogboek geregistreerd.

Zodra verkoper en koper mondeling overeenstemming hebben bereikt wordt dit vastgelegd in een koopovereenkomst. Als de koper een consument is geldt er een schriftelijkheidsvereiste. Dat wil zeggen dat er pas een rechtsgeldige koopovereenkomst is als de koopovereenkomst is ondertekend door verkoper en koper.

Voor vragen over het biedlogboek, kun je contact opnemen met je NVM-makelaar.