[No translation for key: global] Kopen
Informatie · Wonen

Huis kopen: Koopovereenkomst en bedenktijd

Huis kopen en huis verkopen

Het kopen van een woning is een serieuze zaak en ook een beslissing met een grote impact. In de huidige woningmarkt kan het vinden van een woning een grote uitdaging zijn, zodra er een woning is die voldoet aan je voorkeuren is het een kwestie van snel schakelen en je documenten in orde hebben.

Overhaaste beslissingen of onder druk handelen kan fouten of vergissingen met zich meebrengen. Het is daarom goed om rustig over je aankoop na te denken, om er zeker van te zijn dat je de juiste beslissing maakt bij de aankoop van je woning. Daarom is de bedenktijd in het leven geroepen. Je hebt als koper van een woning het recht op 3 dagen bedenktijd bij het aangaan van de koopovereenkomst.

Bij de ondertekening van de koopovereenkomst heb je als particuliere koper een wettelijke bedenktijd van 3 dagen, waarin je zonder opgaaf van reden alsnog de koop kunt ontbinden. Dit betekent dat je binnen 3 dagen na aankoop nog van het huis af kan zien zonder opgaaf van reden. Zo kan je in deze 3 dagen bedenktijd nog rustig en onafhankelijk nadenken over de aankoop van je woning. De bedenktijd is volgens de wet verplicht, hier mag niet vanaf worden geweken. De bedenktijd geldt alleen voor de koper, niet voor de verkoper van de woning.

Wanneer gaat de bedenktijd van de koopovereenkomst in?

De 3 dagen bedenktijd gaat in zodra een kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper is overgedragen. Dit betekent dat op dat moment de koopovereenkomst dus door zowel koper als verkoper is ondertekend. Na deze 3 dagen is de koop definitief, tenzij er ontbindende voorwaarden van toepassing zijn. Maak je als koper dus geen gebruik van de wettelijke bedenktijd of ben je te laat met het inroepen van de bedenktijd, dan ben je verplicht om de woning te kopen en ben je de verkoper de aankoopprijs verschuldigd. Behalve als je een beroep kan doen op één van de ontbindende voorwaarden, mits deze zijn afgesproken in de koopovereenkomst.

Van de bedenktijd moeten minimaal twee dagen niet in het weekend vallen of een erkende feestdag zijn. De bedenktijd eindigt om 23.59 uur op dag 3 van de bedenktijd, na het tekenen van de koopovereenkomst.

Is een langere bedenktijd ook mogelijk?

Indien een langere bedenktijd gewenst is kan dit worden afgesproken tussen verkoper en koper, maar hier moeten zowel de verkoper als koper het mee eens zijn. Deze afspraak moet in de koopovereenkomst worden opgenomen. Een kortere periode dan de wettelijke termijn van minimaal 3 dagen is niet toegestaan.

Geldt de wettelijke bedenktijd voor alle type woningen?

Naast aankoop van de ‘normale’ woning kan je natuurlijk ook een vakantiewoning aankopen. Bij de aankoop van een vakantiehuis gelden dezelfde regels als het gaat om de bedenktijd, dus ook de wettelijke 3 dagen. Bij de aankoop van andere type woningen als woonboten, woonwagens of onbebouwde grond geldt de bedenktijd niet. Ook bij de aankoop van een woning op een openbare veiling waar een notaris bij aanwezig is, is de bedenktijd niet van toepassing.