[No translation for key: global] Over NVM
Informatie · Agrarisch & Landelijk · Wonen · NVM Business

Ondermijning bij vastgoedtransacties

Hennepteelt1

Ondermijning is een gevolg van verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de 'gewone' maatschappij en de onderwereld vervagen. Ondermijning is een probleem dat de maatschappij verzwakt en uiteindelijk ontregelt.

Criminelen richten voor hun activiteiten bedrijven op, vragen vergunningen aan en huren en kopen panden. Hiervoor hebben ze in de ‘bovenwereld’ medewerking nodig van bijvoorbeeld makelaars, autoverhuurbedrijven, administratiekantoren en notarissen.

Voorbeelden van ondermijning die de vastgoedsector raken zijn: hennepplantages of druglabs op industrieterreinen, in schuren op het platteland of in steden.

Ondermijning vindt ook plaats door aankoop van woningen die vervolgens met crimineel verkregen geld worden verbouwd en daarna worden doorverkocht.

Makelaars en taxateurs moeten dus constant alert zijn op integriteitsrisico’s en oppassen om geen criminele activiteiten te faciliteren. Zij bekleden een wettelijk vastgelegde poortwachtersfunctie en zijn onder andere verplicht om ongebruikelijke transacties te melden. Ook buiten deze wettelijke plicht dragen de NVM en haar leden op diverse manieren een steentje bij aan het tegengaan van ondermijning, bijvoorbeeld in de vorm van publiek-private samenwerking. Ondermijning is immers een probleem waar iedereen mee wordt geconfronteerd.

Eigenaar van lege ruimte

Wanneer je beschikt over extra ruimte, kun je worden benaderd om deze te verhuren. Vooral op het platteland speelt dit. Criminelen bieden een hele hoge prijs voor het verhuren van een schuur of loods. Soms benaderen ze je via de e-mail, een ander keer komen keurig uitziende mensen je overhalen om met ze in zee te gaan.

Wat er in die schuur gebeurt onttrekt zich aan je oog. Maar een inval van de politie of crimineel geweld tussen de huurders en rivaliserende criminelen is realistisch. Bovendien wanneer je onderdak biedt aan een criminele organisatie, maak je zelf ook deel uit van een criminele activiteit en ben je strafbaar.

Het tijdelijk in zee gaan met criminelen omdat je even krap bij kas zit, is niet mogelijk. Criminelen gaan daar niet mee akkoord en komen met flinke bedreigingen als je wilt stoppen.

Ruimte verhuren

Wanneer je ruimte gaat verhuren kun je te maken krijgen met criminelen. Dit kan ernstige gevolgen hebben. Je eigendom kan worden verruïneerd of je kunt in de greep komen van een criminele organisatie, waar je nooit meer uitkomt.

Bij verhuur via een NVM-makelaar zal hij of zij proberen te voorkomen dat je met de verkeerde huurders te maken krijgt. Voor woningen kan daarom de NVM Woontoets worden gedaan. Hierdoor voorkomt de NVM-makelaar zoveel mogelijk dat je in zee gaat met personen die achteraf niet betalen, geld witwassen of op het randje van een faillissement naar de schuldsanering wankelen. 

Voor commercieel vastgoed bestaan ook dergelijke checks. Je NVM-makelaar kan je verder op weg helpen.

Download onderstaande brochures voor meer informatie.

Witwassen

Criminelen proberen de vastgoedsector vaak te misbruiken voor het witwassen van misdaadgeld. Dat gebeurt niet alleen bij (ver)huur, maar ook bij (ver)koop. Uiteraard nemen NVM-makelaars geen contant geld aan, maar zij doen veel meer om witwassen te voorkomen.

Makelaars hebben -net als bijvoorbeeld advocaten en notarissen- een wettelijke poortwachtersfunctie. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn zij verplicht om onderzoek te doen en om ongebruikelijke transacties te melden.

Omdat makelaars moeten weten met wie ze zaken doen stellen zij vaak veel vragen. Ze willen bijvoorbeeld dat u zich identificeert. Soms vinden mensen dat wat vreemd, maar makelaars worden hierop door de overheid gecontroleerd.

Ook moeten makelaars vaststellen hoe de aankoop gefinancierd wordt. Die vragen worden niet door iedereen op prijs gesteld. Waarom ze dan toch gesteld worden? Niet alleen omdat iedere makelaar verplicht is om dat te onderzoeken, maar ook om te voorkomen dat jij als opdrachtgever betrokken raakt bij een witwastransactie met alle problemen van dien.  

Meld ondermijning

Politie
Zie, hoor, ruik je onraad? Heb je het gevoel dat er iets niet pluis is? Wordt je bedreigd? Meld het bij de politie! 
> Meer over ondermijning melden

Klachtenloket Vastgoedprofessionals
Bij dit loket kunnen consumenten en vastgoedprofessionals een klacht indienen over alle partijen die betrokken zijn bij de (ver)koop en (ver)huur van woningen. U kunt hier een melding maken die te maken heeft met vastgoed, discriminatie, witwassen, ondermijning, racisme op de koop- en huurmarkt voor wat betreft een NVM-lid.
> Naar het klachtenloket

Vertrouwenslijn afpersing
De vertrouwenslijn afpersing van NL Confidential is 7 dagen per week van 10.00 – 17.00 uur te bereiken op nummer 0800 2800 200. De vertrouwenslijn afpersing is een onafhankelijke hulplijn die klaar staat voor de ondernemer die zorgen heeft over afpersing.
> Lees meer over de vertrouwenslijn afpersing