[No translation for key: global] Boer ook goed met je vastgoed
Testimonial · Agrarisch & Landelijk

Familie Van Gaalen: 'We wilden elders een mooi bedrijf opbouwen'

Van Gaalen

Kees en Maria van Gaalen runnen een biologisch-dynamisch melkveebedrijf in het Zuid-Hollandse Noordeloos. Dertien jaar geleden hielp Niek Doelman van De Koning & Witzier Makelaars in Waarder hen bij de verplaatsing naar dit bedrijf. Ook bij andere zaken betreffende het onroerend goed bleef hij steeds bij hen betrokken. Nu is het tijd om een opvolger voor het bedrijf te vinden.

Al langer koesterden Kees en Maria van Gaalen de wens om met hun biologische melkveehouderij een stap verder te gaan naar biologisch-dynamisch. Dus boeren zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest, wat een betere bodemstructuur, bodemleven en kruidenrijk grasland oplevert. En nóg smaakvollere producten.

De eerste boerderij van Van Gaalen stond in Alphen aan den Rijn. Vraag was alleen of die locatie op de lange termijn geschikt zou zijn voor de benodigde investering. ‘We wisten dat er ideeën voor woningbouw lagen op onze grond’, zegt Kees van Gaalen. ‘Gedoe daaromheen wilden we voor zijn, dus we hebben in 2005 grond verkocht aan een projectontwikkelaar.

Uiteindelijk bleek later dat die woningbouw door de financiële crisis werd uitgesteld. Maar wij waren toen in de vijftig en wilden de tijd en gelegenheid hebben om elders nog een mooi bedrijf op te bouwen.’

Streekproducten

De gebouwen en een hectare grond van het oude bedrijf werden behouden. Daar runt de jongste dochter van Van Gaalen een bloeiende winkel in biologische voeding en streekproducten. Voor het nieuwe bedrijf keek Van Gaalen in Zeeland, Groningen en zelfs in het buitenland.

Van aangrenzende boeren is grond gekocht en geruild om het kavel compleet te krijgen
Niek Doelman
De Koning & Witzier Makelaars

‘Omdat we in Alphen al streekproducten produceerden uit het Groene Hart, was het handig om toch in het Westen te blijven. We vonden via via de boerderij in Noordeloos, die nog alleen EKO was en in 2013 dynamisch is geworden.’

Voor de aankoop van het nieuwe bedrijf klopte het echtpaar aan bij De Koning & Witzier makelaars, waar ze Doelman leerden kennen.
‘Uiteindelijk was het best een ingewikkelde opdracht’, herinnert Doelman zich. ‘Om voldoende grond bij elkaar te krijgen, is er van drie aangrenzende boeren grond gekocht en geruild om het kavel compleet te krijgen. Op de locatie stond alleen een stal, maar geen huis. Vergunningen verkrijgen was toen nog wel wat eenvoudiger dan tegenwoordig. De meeste gebouwen moesten dus nieuwgebouwd worden.’

Kruidig grasland

Kees en Maria wisten van de boerderij een prachtig biologisch-dynamisch bedrijf te maken. Ruim 60 hectare kruidig grasland, waarvan een derde onder zwaar natuurbeheer staat. ‘De stikstofnormen zijn een derde lager dan bij alleen biologische bedrijven. Daarnaast lossen we eventuele problemen met de gezondheid van de dieren zoveel mogelijk op natuurlijke wijze op.

Ook moeten de koeien hun horens behouden en op stro gehouden worden. Stromest is beter voor het bodemleven’, zegt Van Gaalen.
Het bedrijf heeft 75 melk- en kalfkoeien en zo’n vijftig stuks jongvee. Ze produceren onder andere hun eigen Wilde Weide Kaas, die ook in de winkel in Alphen verkocht wordt.

Terwijl Kees en Maria gepassioneerd werkten aan hun nieuwe bedrijf, wilde de gemeente Alphen aan den Rijn ongeveer 0,5 hectare van de behouden grond gebruiken voor de Maximabrug. ‘Dat was vervelend, de brug staat pal in het uitzicht vanaf de boerderij’, zegt Van Gaalen. ‘Niek heeft ons begeleid, zodat het niet op onteigening aankwam maar goed onderhandeld werd.’

Doelman wist de gemeente te overtuigen van de verschillende schadeposten. ‘De brug staat bijvoorbeeld zo dichtbij, dat dit waardeverminderend werkt voor de boerderij. De familie Van Gaalen is uiteindelijk volledig schadeloosgesteld’, zegt Doelman.

Pensioen

Inmiddels zijn Kees en Maria van Gaalen beiden in de zestig en denken ze na over hun pensioen. Ze hebben de wens om het bedrijf, waar ze jaren zo bevlogen aan gewerkt hebben, aan een biologisch-dynamische ondernemer over te dragen.

‘Het eerste gesprek met Niek over de strategie om kopers of pachters te vinden zit erop’, vertelt Van Gaalen. ‘We hebben altijd een goede klik gehad, dan zie ik geen noodzaak om met iemand anders te gaan werken. Ik ga ervan uit dat hij ons ook deze keer van goed advies kan voorzien.’