[No translation for key: global] Verkopen
Informatie · Wonen

De nieuwbouwopgave en de meerwaarde van uw nieuwbouwmakelaar

Bouwen 1

Het is geen nieuws dat er meer vraag is naar woningen dan dat er beschikbaar zijn. Sinds januari 2022 heeft Nederland dan ook weer een Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Minister Hugo de Jonge wil de breed gedragen ambitie realiseren om 1 miljoen woningen te bouwen. In de zomer van 2022 volgt besluitvorming over de Nationale Woon- en Bouwagenda. In meerdere programmaonderdelen is (of wordt) uitgewerkt hoe de bouw ambitie daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Tot spoedige realisatie gaat het nog niet komen. Problemen als stikstof, capaciteit bij de gemeenten voor vergunning-trajecten, maar ook hoge bouw- en materiaalkosten en capaciteitsvragen bij de bouwers maken dat er nog geen 100.000 woningen per jaar in aanbouw komen.

Toegevoegde waarde gespecialiseerde nieuwbouwmakelaar

Welke nieuwbouwwoningen in type, kwaliteit en prijs gewenst zijn, vereist kennis van de markt en van de lokale of regionale woonwensen. Dat geldt ook in hoeverre een transformatieproject op ‘afzet’ kan rekenen. Binnen de NVM is deze kennis aanwezig. Met name de op nieuwbouw gespecialiseerde leden zijn analist, adviseur en makelaar in één; een nieuwbouwspecialist! Een gespecialiseerde nieuwbouwmakelaar vertaalt de vraag vanuit de markt naar een onderbouwd advies voor projectontwikkelaars of de gemeente. Vervolgens kan de nieuwbouwmakelaar een actieve rol spelen bij de marketing en verkoop of verhuur van een project.

Belangrijke schakel tussen ontwikkelaar en woningzoekers

Een nieuwbouwmakelaar beschikt over ruime praktijkervaring met marktanalyses, gedegen advies en ondersteuning bij de afzet van nieuwbouwwoningen. Door de vele contacten met woningzoekenden in bestaande bouw en voor nieuwbouw slaat de nieuwbouwmakelaar de brug naar gemeenten en ontwikkelaars voor een geslaagd nieuwbouwplan. De nieuwbouwspecialist kan de woonwensen uit de markt vertalen naar een onderbouwd advies en concrete producten.

De nieuwbouwmakelaar adviseert niet alleen over de grootte en indeling van de woning, de verwachte verkoopwaarde en de aantallen waaraan vanuit de markt behoefte is, maar ook over het verkoopproces, het genereren van leads voor uw project en het contracteren van kopers.

Praktijkvoorbeelden toegevoegde waarde

In de Marktgroep Nieuwbouw staat kennisdelen en opleiden centraal. Daarvoor brengt de Marktgroep periodiek een nieuwbouwbrochure uit met als hoofddoel praktijkvoorbeelden onder de aandacht te brengen van goede samenwerking tussen ontwikkelaars, gemeenten en gespecialiseerde nieuwbouwmakelaars.  

Alle brochures (2017, 2018, 2019 en 2022) hebben het centrale thema ‘Bouwen voor de vraag is de toekomst’. Bij de editie 2022, waarin ook de 1e kwartaal nieuwbouwcijfers zijn opgenomen, is het centrale thema verder uitgediept. Met de acute en grote woningbouwopgave zijn de praktijkvoorbeelden geselecteerd aan de hand van ‘een gewenst woonprogramma’.

Wilt u de brochure ‘Bouwen voor de vraag is de toekomst’; ontvangen, vraag deze dan hier aan.

Bouwen voor de vraag is de toekomst

De NVM biedt gratis de brochure ‘Bouwen voor de vraag is de toekomst’ aan. Deze is hieronder te downloaden.