[No translation for key: global] Nieuws
Nieuws · Wonen · NVM Business · Agrarisch & Landelijk

Reactie NVM op hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

SE
Sieuwerd Ermerins
16 mei 2024
Binnenhof 5

Woningmarkt topprioriteit

NVM is verheugd dat de aanpak van het woningtekort een topprioriteit is voor het nieuwe kabinet. Het akkoord benadrukt dit met een minister die regie voert op wonen en ruimtelijke ordening. Het hoofdlijnenakkoord biedt de bouwstenen om letterlijk te bouwen aan een beter Nederland, waarin (woon)plek is voor iedereen. Belangrijk is wél dat de markt goed betrokken wordt bij de uitwerking. Daardoor kunnen er op de te organiseren Woontop realistische en wederzijds afdwingbare afspraken worden gemaakt tussen overheid en markt. Alleen dan worden de 100.000 woningen per jaar ook daadwerkelijk gerealiseerd. Als natuurlijke partner die vraag en aanbod bij elkaar brengt - NVM-makelaars adviseren en begeleiden jaarlijks enkele honderdduizenden woningzoekers - stelt NVM graag haar expertise en data beschikbaar.

Aantrekkelijke huursector

We zijn ook blij dat er maatregelen worden genomen om investeren in de huursector weer aantrekkelijk te maken. Het verminderen van regel- en belastingdruk dragen daaraan bij. Een midden- en vrije huursector met een substantiële omvang is van cruciaal belang voor een stabiele en goed functionerende woningmarkt.

Perspectief voor agrariërs

NVM-makelaars in het agrarisch & landelijk gebied waarderen de duidelijkheid en het perspectief dat aan agrariërs wordt geboden. Dit is hard nodig, in de eerste plaats voor henzelf, maar zeker ook voor een toekomstbestendige inrichting van Nederland.

Het volledige hoofdlijnenakkoord is hier te vinden.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met NVM-lobbyist Sieuwerd Ermerins via s.ermerins@nvm.nl