[No translation for key: global] Nieuws
Nieuws · NVM Business

Branchepartijen ontwikkelen nieuwe groene standaard voor taxateur

IS
Ingrid Streppel
29 februari 2024
Taxeren 1

De wereld om ons heen verandert snel en vraagt ook aan taxateurs om daar op in te spelen. Vanuit de markt wordt verlangd dat taxatierapporten nog verder worden verbeterd in kwaliteit en transparantie. Daarom hebben TEGoVA NL (een initiatief van NVM, VBO en Vastgoedpro) en RICS de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuw modeltaxatierapport voor bedrijfsmatig vastgoed (de PTD) samen met een bijbehorende opdracht tot dienstverlening (de OTD).

Deze vernieuwde documenten zorgen voor meer uitleg en verantwoording hoe een taxateur tot een waardering in zijn/haar professionele taxatiedienst is gekomen. De modellen zijn ingericht volgens de laatste standaarden van IVS en EVS (Red Book en Blue Book) en voldoen aan de eisen van het NRVT. Vanzelfsprekend is het actuele vraagstuk rondom ESG ook verwerkt. De nieuwe DUPA 2.0 (Duurzaamheid Paragraaf 2.0) is integraal onderdeel van het nieuwe modeltaxatierapport. De concept documenten zijn in de afgelopen periode aan een uitgebreide consultatie onderworpen bij alle stakeholders en hun reacties zijn waar mogelijk verwerkt.

Wij zetten met deze nieuwe modellen de standaard voor uniformiteit, kwaliteit en transparantie én roepen alle betrokkenen in het taxatieproces, zowel financiers, opdrachtgevers als taxateurs op om deze nieuwe modellen als de leidende standaard te adopteren.

TEGoVA-NL (een initiatief van NVM, VBO en Vastgoedpro) en RICS menen dat we er goed aan doen samen met stakeholders uit de taxatieketen te blijven optrekken zodat onder andere gebruikers goed opgeleid kunnen worden en zal er ook met de softwareleveranciers afstemming zijn over de praktische implementatie van het nieuwe modeltaxatierapport in de taxatiesoftware.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met:

TEGoVA-NL Rolf Harder: r.harder@nvm.nl
NVM Alwin Driessen: a.driessen@nvm.nl
VBO Hans van der Ploeg: hans.vanderploeg@vbo.nl
Vastgoedpro Rolph Limpens: R.Limpens@vastgoedpro.nl
RICS Joël Scherrenberg: js@scherrenberg.info