[No translation for key: global] Nieuws
Nieuws · Wonen

NVM: wijziging Huisvestingswet tast eigendomsrecht van kwetsbare groep huiseigenaren aan

ML
Marc van der Lee
22 juni 2023
Appartement 5 Geuzenveld

Gemeenten moeten volgens een Kamermeerderheid de mogelijkheid krijgen om huizen van huiseigenaren met een koopwoning tot €355.000,- toe te wijzen aan inwoners die voldoen aan een inkomenstoets, indien de schaarste in de betreffende gemeente onderbouwd kan worden.

De NVM vindt dat dit wetsvoorstel veel te ver gaat en steunt de VVD, D66, BBB en JA21 die een voorstel hebben ingediend zodat woningeigenaren vrij kunnen bepalen aan wie de woning verkocht wordt. We moeten al onze middelen steken in het aanjagen van de achterblijvende nieuwbouw in plaats van symptoombestrijding waar onder meer starters nu de dupe van dreigen te worden. 

Energie steken in nieuwbouw

NVM ziet deze voorgenomen wetswijziging dan ook als een onjuist middel om de schaarse woningen te (her)verdelen. Het frustreert de marktwerking, de doorstroming en zet een rem op investeringen in nieuwbouw.

Dit terwijl er juist meer woningen moeten komen. Laten we vooral daar onze energie en middelen op inzetten in plaats van de meest kwetsbare groep huiseigenaren in hun eigendomsrecht te beperken.

Hieronder onze eerdere reactie hierover aan de Tweede Kamer van november 2022.