[No translation for key: global] Nieuws
Nieuws · Wonen

Leden NVM Wonen kiezen Lana Gerssen opnieuw als vakgroepvoorzitter Wonen

Herbenoeming 2e termijn 2023-2026

ML
Marc van der Lee
06 juni 2023
Lana Goutsmits Gerssen

Lana Gerssen is door de leden van de vakgroep Wonen van de NVM herkozen voor een tweede termijn als vakgroepvoorzitter NVM Wonen. De stemming hierover vond vanmiddag 6 juni 2023 plaats tijdens de algemene ledenvergadering van de vakgroep Wonen op het NVM-kantoor in Utrecht.

Op basis van de geldig uitgebrachte stemmen haalde Lana Gerssen 67,56% van de uitgebrachte stemmen. Sven Heinen ontving 29,46% van de uitgebrachte stemmen. 2,98% van de uitgebrachte stemmen was tegen beide kandidaten. De schriftelijke stemming heeft onder toezicht van een notaris plaatsgevonden. De uitslag is op grond van de telling door de notaris formeel vastgesteld door de voorzitter van de vergadering.

De komende tijd gaat de voorzitter Wonen, samen met haar bestuursleden, een belangrijke bijdrage leveren aan het formuleren van de coöperatiestrategie. De actuele en toekomstige behoeften van de leden staan centraal in deze strategie.

Nieuw bestuur Wonen

Het nieuwe bestuur Wonen bestaat nu uit: Lana Gerssen, voorzitter, Chris van Zantwijk, vicevoorzitter en bestuursleden Rieks van den Berg en Rob Wassenaar. Frederik van Till is op eigen verzoek teruggetreden als bestuurslid per 6 juni 2023. Anneke Haak-Bronsema en Ron van den Berk zijn per 6 juni 2023 toegetreden als nieuwe bestuursleden.