[No translation for key: global] Nieuws
Nieuws · Wonen

Verkoopprijs stijgt met 25% naar recordhoogte

NVM-rapport Recreatiewoningmarkt 2022

ML
Marc van der Lee
15 juni 2023
Recreatie 2022

In 2022 zijn ruim 5.600 recreatiewoningen in Nederland verkocht. Dit is een daling van ruim 7% ten opzichte van 2021. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde NVM-rapport: “De Nederlandse markt voor recreatiewoningen, jaaroverzicht 2022.” De gemiddelde verkoopprijs is in 2022, vergeleken met 2021, met 25% gestegen naar bijna € 223.000.

Het beschikbare aanbod recreatiewoningen bij NVM-Makelaars bedroeg per 1 januari 2023 circa 1.500 woningen. Dit is een duidelijke verruiming ten opzichte van begin 2022 toen circa 1.000 woningen in aanbod stonden. Toch is de markt nog steeds krap met veel vraag en weinig aanbod. De gemiddelde vraagprijs komt op 1 januari 2023 uit op € 327.000, een stijging van 7% ten opzichte van 1 januari 2022. De vraagprijs is de laatste jaren hard gestegen door een hoger aandeel duurdere nieuwbouw recreatiewoningen in het te koop staande aanbod. Het aanbod in de hogere prijsklassen stijgt door terwijl het aandeel woningen onder €100.000 juist terugloopt. Het is de vraag hoe dat gaat doorwerken in de markt.

Rieks van den Berg, bestuurslid Vakgroep Wonen van de NVM en verantwoordelijk voor dit onderzoek en rapport: “De recreatiewoningmarkt was ook in 2022 weer volop in beweging. Langzaamaan zien we wel onbalans ontstaan tussen de vraagprijzen van het aanbod en de verkoopprijzen van de transacties. In de wat lagere prijsklassen lopen de verkopen goed door. Tegelijk zijn de vraagprijzen gestegen door duurdere nieuwbouw. Het duurdere aanbod vindt minder gemakkelijk een nieuwe eigenaar.

Toch gingen in 2022 recreatiewoningen vlotter van de hand. Gemiddeld staat een recreatiewoning eind 2022 zes maanden in aanbod, twee maanden korter dan in 2021. Over het toegenomen aanbod ben ik positief. Dat biedt de koper meer kansen maar de keuze is nog niet echt ruim. Tegelijk kan het groeiende aanbod ook een voorbode zijn van een afkoelende markt. Dat zien we in de tweede helft 2022 terug met een duidelijke daling van het percentage overbiedingen.

We merken dat naast de verhoogde overdrachtsbelasting ook de discussie over de belastingheffing in box 3 wel degelijk effect heeft op de eigenaren en potentiële kopers van recreatiewoningen. Het ene wolkje aan de lucht kan daardoor zomaar uitgroeien tot een dikker wolkendek.”

Forse prijsstijging

De gemiddelde landelijke verkoopprijs steeg in 2022 met 25% ten opzichte van 2021. De verklaring voor deze forse stijging zit mede in de samenstelling van de verkochte recreatiewoningen. In 2022 was het verkoopaandeel woningen in duurdere regio’s hoger en in goedkopere regio’s lager. Dat stuwt de gemiddelde verkoopprijs.

Circa 52% van de door NVM-makelaars verkochte woningen zit inmiddels boven de € 200.000. Dit was in 2021 nog 46%. Van deze woningen viel in 2022 9% in het segment boven de € 500.000, wat in 2021 nog 7% was. 

Minder overbiedingen

Het percentage woningen dat in 2022 boven de vraagprijs werd verkocht, daalde naar 40%. In 2021 was dat nog 45%. In de tweede helft van 2022 zette dit zich versterkt door. Dit bevestigt dat ook deze markt wat afkoelt wat tegen de achtergrond van de matige economische ontwikkeling niet vreemd is. Het verschil tussen de vraagprijs en de betaalde prijs is 0% over alle transacties in 2022. Daarmee werd, gemiddeld gezien, dus precies de vraagprijs betaald.

Perceel- en woonoppervlakte

De perceeloppervlakte van de in 2022 verkochte recreatiewoningen is met 400 m2 stabiel gebleven ten opzichte van 2021. De woonoppervlakte van de verkochte woningen is in 2022 gemiddeld iets kleiner dan in 2021. Deze kwam uit op 68 m2 en daarmee voor het eerst in bijna 20 jaar onder 70 m2. De daling wordt veroorzaakt doordat er in 2022 meer kleinere woningen zijn verkocht -tot 50 m2- en minder grote woningen -vanaf 100 m2.

Geen regio hetzelfde

De verschillen tussen de toeristische regio’s in Nederland zijn groot. Dit brengt met zich mee dat er niet echt sprake is van één landelijke recreatiewoningmarkt maar van regionale deelmarkten met hun eigen ontwikkelingen.

De Achterhoek noteert een verkoopprijs van ongeveer € 2.500 per m². Het aantal transacties in 2022 nam hier bovengemiddeld af met -31%. De gemiddelde transactieprijs was iets minder dan €200.000.

Brabant kende in 2022 met +3% de laagste prijsstijging. De gemiddelde verkoopprijs kwam uit op €146.000. Daarmee was Brabant de goedkoopste regio. Het aantal transacties daalde vergeleken met 2021 met -15%.

Drenthe hield als populair gebied in 2022 de transacties op peil bij een gemiddelde verkoopprijs van €190.000. Net als in 2021 stonden hier in 2022 de meeste recreatiewoningen te koop, 240 per 1 januari 2023.

Flevoland had in 2022 met circa 100 verkopen de minste transacties; een daling van -18% vergeleken met 2021. De gemiddelde verkoopprijs kwam daarbij uit op circa €230.000.

De Friese en Overijsselse meren lieten in 2022 een verdubbeling van het aanbod zien. De tijd dat woningen in aanbod staan, is minder dan 100 dagen en daarmee ruim twee maanden korter dan het landelijke gemiddelde van 164 dagen.

De Noord-Hollandse kust kende in 2022 een wat lager aanbod woningen vergeleken met 2021. Circa 600 recreatiewoningen veranderden van eigenaar. De gemiddelde oppervlakte van deze woningen is 60 m² en daarmee circa 8 m² onder het landelijke gemiddelde. 

De Zuid-Hollandse kust bevestigde dat recreatiewoningen in de buurt van water het goed deden. Het aantal transacties is gestegen met +19% bij een gemiddelde transactieprijs van bijna €300.000. Het aanbod is in 2022 fors gegroeid naar meer dan 100 woningen, zowel in bestaande bouw als nieuwbouw. In 2021 waren dit slechts 23 woningen.

Limburg liet in 2022 met -47% een forse daling zien van het aantal transacties ten opzichte van 2021. Dit is te verklaren doordat er in 2021 op één park meer dan 300 recreatiewoningen zijn verkocht waardoor het beeld wordt vertekend. De gemiddelde woonoppervlakte van in Limburg verkochte woningen is met 84 m2 landelijk het grootst. De looptijd van te koop staand aanbod is met 68 dagen het kortst.

Twente en Salland zagen het aanbod in 2022 teruglopen. Kopers hadden daardoor, vergeleken met 2021, in 2022 minder keuze bij een gemiddelde verkoopprijs van € 160.000.

De Veluwe/Utrechtse Heuvelrug was in 2022 de meest populaire regio met het hoogste aantal verkopen. Van alle transacties in Nederland vond 21% plaats in deze regio. De gemiddelde verkoopprijs steeg met 26% naar bijna € 180.000.

De Waddeneilanden zijn van oudsher een dure regio. In 2022 steeg hier de gemiddelde prijs met 48% naar € 472.000. Dit hangt samen met de verkoop van een aantal zeer dure recreatiewoningen. Daarmee zijn de Waddeneilanden nog steeds de duurste regio in Nederland.

Zeeland kende de meeste vraag naar grote en luxueuze woningen in het topsegment met landelijk de hoogste m²-prijs van bijna €5.000. De gemiddelde verkoopprijs steeg in 2022 met 28% ten opzichte van 2021. De gemiddelde woonoppervlakte kwam uit op 80 m².

Klik hieronder voor het NVM-rapport: “De Nederlandse markt voor recreatiewoningen 2022”.