U bent nu hier: Nieuws
Nieuws · Wonen · Agrarisch & Landelijk

Bedenktijd Hemelvaart

JD
Juridische Dienst
16 mei 2023

Hemelvaartsdag is weer in het zicht en deze dag is van invloed op de berekening van de bedenktijd. De Juridische Dienst van NVM helpt graag met een overzicht voor de berekening van de bedenktijd.

Let op! Vrijdag 19 mei geldt dus niet als een werkdag maar is een dag die wordt gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag. Klik hier voor meer informatie.

2305 NVM Tabel Bedenktijd

Minimaal drie dagen

De bedenktijd duurt minimaal drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat (een afschrift van) de tussen partijen opgemaakte akte aan koper ter hand is gesteld. De bedenktijd eindigt om middernacht van de laatste dag die deel uitmaakt van de bedenktijd. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen.

Omdat de algemene termijnenwet van toepassing is, kan de bedenktijd langer duren dan drie dagen. Op grond van deze wet wordt een termijn:

  • die eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is;
  • zo nodig zoveel verlengd dat daarvan tenminste twee dagen deel uitmaken die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Algemeen erkende feestdagen in de zin van de Algemene Termijnwet zijn: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en de vijfde mei. De dagen die worden gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdagen zijn 7 april (Goede Vrijdag), 28 april (de dag na koningsdag) en 19 mei (de dag na Hemelvaartsdag).