[No translation for key: global] Nieuws
Nieuws · Wonen

Samenwerken in ‘Nationaal Woningbouwberaad’ om van papieren plannen realiteit te maken

NVM over provinciale woningbouwafspraken

Leo Bosch / Sieuwerd Ermerins
14 oktober 2022
Nieuwbouw 7

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft op 13 oktober 2022 met alle provincies afspraken gemaakt over de bouw van 900.000 woningen tot en met 2030. Het doel is dat 600.000 van die nieuwe woningen ‘betaalbaar’ op de huur- of koopwoningmarkt komen.

De NVM is verheugd met het bestuurlijk resultaat. Maar om daadwerkelijk tot realisatie te komen is samenwerking tussen overheid en relevante marktpartijen hoogst noodzakelijk. Zonder een “reality check” -waarbij alle betrokken partijen in de regio zijn aangehaakt- is de kans zeer gering dat de geplande woningen gebouwd gaan worden.

In de afgelopen maanden hebben provincies geïnventariseerd voor hoeveel woningen tot 2030 plancapaciteit aanwezig is. Het aantal van 900.000 woningen is een optelsom van de 12 inventarisaties.

Helaas is er niet voor gekozen het ‘woonbod’ van de provincies te toetsen op realisme en praktische haalbaarheid. Daarom acht de NVM de kans groot dat de nu gepresenteerde regionale en lokale bouwafspraken niet leiden tot volledige realisatie van de benodigde woningen binnen de geplande periode.

Waarnemend NVM-voorzitter Lana Gerssen: “Er zijn veel woningzoekenden, zowel starters als doorstromers, die wel willen verhuizen maar waarvoor geen passend aanbod is. Voor iedereen is het zaak dat de nu toegezegde ‘papieren’ aantallen realistisch zijn en ook daadwerkelijk worden omgezet in woningen”.

Rente, stikstof en andere obstakels

Het is geen eenvoudige tijd om woningen, zowel koop als huur, te realiseren. De rente loopt op en het is de verwachting dat de stikstofontheffing voor de bouw wordt beëindigd. Ook de extra duurzaamheidseisen en hoge grondprijzen zijn obstakels die de noodzakelijke woningbouwplannen ernstig belemmeren. Dit bevestigt de noodzaak om vooral samen eensgezind te werken aan de nationale woningbouwopgave.

Nationaal Woningbouwberaad

Lana Gerssen: “Al eerder heeft de NVM opgeroepen om tot een structureel Nationaal Woningbouwberaad te komen. Als de minister de corporaties, ontwikkelaars, bouwers, beleggers, de VNG, de Vereniging Eigen Huis en de NVM binnen dat beraad bijeenbrengt is er oog voor kansen en het oppakken van actuele marktontwikkelingen.

We moeten voorkomen dat de regionale en lokale woondeals enkel papieren plannen blijven. Vanuit het Nationaal Woningbouwberaad kunnen we samen de route uitzetten voor de realisatie van de woningbouwopgave. De bereidheid onder de partners is er. Alleen met een goede samenwerking komen die 900.000 woningen van de grond.”