[No translation for key: global] Nieuws
Nieuws · Wonen

Onderzoek Radar

TV-programma Radar heeft undercover onderzoek gedaan naar de rol van makelaars in de huidige markt.

Frank Haagsman
03 september 2021
Huiskopen 2

Met verborgen camera’s zijn opnames gemaakt bij makelaars terwijl de redactie zich voordeed als woningzoekende. Uit de gesprekken zijn vervolgens uitspraken gehaald die erop kunnen duiden dat de makelaar onjuist advies gaf of verkeerde verwachtingen creëerde.

De NVM kan dit onderzoek (nog) niet beoordelen omdat wij naast enkele uitgelichte quotes niet de inhoud en de context van de hele gesprekken kennen.

Los daarvan, helder en juist advies voor kopers en verkopers is in de hele woningmarkt van groot belang. Een adviesgesprek dat onjuist is of in strijd met onze erecode is, vindt de NVM onacceptabel. Onze opleidingseisen, bijscholing, kwaliteitsbeleid, klachtenprocedure en tuchtrecht zijn er op gericht de kwaliteit van onze makelaars hoog te houden en onjuist gedrag aan te pakken.

In de huidige krappe en oververhitte woningmarkt kunnen onduidelijke situaties en ongewenst gedrag door een van de partijen helaas voorkomen en dat is voor niemand goed. Dit vergroot het belang van een eerlijke werkwijze en goed advies. De consument moet er vanuit kunnen gaan dat hij kwalitatief gedegen advies krijgt en dat er geen verkeerde verwachtingen worden gecreëerd. De NVM blijft zich daar voor sterk maken en inzetten.

Zo pleit de NVM al langer voor de herinvoering van de beschermde titel van makelaar. Daarmee is beter gedrag en handhaving voor de complete branche gewaarborgd en kunnen de cowboys uit het zadel worden geworpen. Want een beschermde titel met waarborgen kun je tenslotte verliezen.

We roepen klanten die teleurgesteld is in zijn of haar makelaar, hem of haar daar op aan te spreken. Of een klacht te melden bij de Geschillencommissie Makelaardij of de NVM Tuchtrechtspraak. Bekijk hier de klachtenprocedure.

Wat betreft de media aangehaalde bonusafspraken geldt dat bij een dergelijke prestatiecourtage veelal op verzoek van de klant afspraken worden gemaakt, waarbij een deel van de vergoeding afhankelijk is van de uiteindelijke woningprijs. Dit is een normaal verschijnsel in de markt en bestaat al lang. Sinds de vaste tarieven voor o.a. makelaars en notarissen door de overheid zijn vrijgegeven, zijn partijen vrij met om met hun makelaar af te spreken om een vast tarief te betalen, een percentage van de koopsom of iets anders zoals een prestatietarief.  Elke vorm van misbruik hiervan is vanzelfsprekend onacceptabel.