U bent nu hier: Home

Update introductie taxatierapport woonruimte model 2021

Rob Sax
15 oktober 2021
Taxeren 1

UPDATE 28-10-2021: Inmiddels is de lay-out van de PDF van het taxatierapport aangepast aan de wensen vanuit het veld. Het voorblad is overeenkomstig het model met linksboven het logo van het NWWI en rechtsboven het loge van de taxateur, onder de foto van het getaxeerde object verschijnt de naam van het kantoor en de taxateur. Op de vervolgpagina’s staat rechtsboven het logo van de taxateur.

De introductie van het nieuwe model taxatierapport lijkt goed te verlopen. De ervaring heeft geleerd dat bij iedere introductie van een nieuw model er zaken zijn die nog niet helemaal lopen zoals deze zouden moeten lopen. Ook bij dit model is dat aan de orde. Deels vanuit de onbekendheid met het rapport maar ook deels met nog enkele onvolkomenheden in het systeem.

Dit resulteert in een groot aantal telefoontjes bij NWWI en, ondanks de 20 personen achter de telefoon, daarmee ook in wachttijden om alle telefoontjes af te wikkelen.

Daarbij zitten helaas ook veel belletjes over zaken die bekend verondersteld werden. Bijvoorbeeld over het feit dat de energiebesparingsverkenner niet meer werkt.

Hoewel er reeds een groot aantal issues is opgelost, kunt u in Taxatieweb nog tegen de volgende zaken aanlopen:

 • Invulling van K.
  Wanneer u een foutmelding krijgt over K.1.c. dan heeft dit betrekking op K.1.f. U dient in de opdrachtvoorwaarden de bewoning aan te passen naar “niet bekend hoe de woning gebruikt wordt”, u kunt dan het toelichtingsveld onder K.1.f leeghalen en de bewoning in de opdrachtvoorwaarden weer corrigeren.
 • Bouwkundige opnamestaat
  Als u een nieuw rapport begint, kan het zijn dan de datum in de bouwkundige opnamestaat niet opgeslagen wordt. Als u het controleverslag draait en de pagina ververst dan zouden deze gegevens wel ingevuld blijven.

 • Bouwkundige keuring
  Om als bijlage bij het taxatierapport gebruikt te worden in plaats van de bouwkundige opnamestaat, dient een bouwkundig rapport een reeds bestaand rapport van maximaal 1 jaar oud te zijn dient dit minimaal te zijn opgemaakt conform de NHG Voorwaarden en Normen (2021-2).

  In deze voorwaarwaarden is in artikel 1.8.4 opgenomen:

  Het bouwkundig rapport dient te zijn opgemaakt door:

  • de gemeente; of
  • de Vereniging Eigen Huis; of
  • een bouwkundig bedrijf dat als zodanig is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, zoals een architectenbureau, een bouwkundig adviesbureau, een aannemingsbedrijf of een (bouwkundig) schade-expertisebureau.


  Het bouwkundig rapport dient minimaal te worden opgemaakt overeenkomstig het Model-Bouwkundig Rapport Nationale Hypotheek Garantie. Zie bijlage 5 van de NHG Voorwaarden en Normen (2021-2).

 • Plausibiliteitsverklaring
  Voor woningtaxateurs die niet hebben voldaan aan de vereisten van het scholingstraject, dient een plausibiliteitsverklaring van een Taxateur die het scholingstraject wel succesvol heeft afgerond, te worden toegevoegd. Deze Plausibiliteitsverklaring dient reeds bij de 1e gereed melding als bijlage te zijn toegevoegd. Bij het ontbreken daarvan kan het rapport niet in behandeling worden genomen en zal het rapport komen te vervallen.

  Na eventuele aanpassingen in het rapport als gevolg van verbetervoorstellen dient een nieuwe plausibiliteitsverklaring te worden toegevoegd waarin wordt aangegeven dat ook de plausibiliserend taxateur akkoord gaat met de aangebrachte wijzigingen.

  Een model plausibiliteitsverklaring kunt u hier vinden:

  https://www.nrvt.nl/wp-content/uploads/2021/09/Plausibiliteitsverklaring-2021.docx

 • Controleverslag meldingen
  Voor een groot aantal meldingen is het controleverslag uitgezet, zo zal er geen melding meer worden weergegeven bij:
  • de energiezuinige verbouwing;
  • de bijgebouwen;
  • omschrijving in bouwkundige opnamestaat (is een verplichting vanuit het model);
  • ontbreken vermelding aardlekschakelaar (is een verplichting vanuit het model);

  Met betrekking tot de verbouwingsfoto (ook een verplichting vanuit het model), is de melding storend bij een verbouwing waarbij ‘slechts’ de badkamer of keuken is opgenomen. Ook deze controle zal worden uitgezet. 

 • Sommige datums worden niet bewaard

  Is aangepast, er zijn nog enkele oude aanvragen die eerder zijn geaccepteerd, maar die zullen er uit gaan lopen. Deze worden handmatig opgelost zodra dat zich nog voordoet. 

 • Dubbele foto’s verbouwing

  Twee foto’s invoeren omdat je een verbouwing opneemt is onhandig maar best mee te leven. Maar twee keer dezelfde foto moeten opnemen als je bijvoorbeeld een badkamer verbouwing opneemt was teveel van het goede. Dit is aangepast. 

 • Vermelding taxateur op het voorblad

  Er zijn veel klachten binnen gekomen over het ontbreken van naam en logo van de taxateur op de voorpagina. Er wordt aan gewerkt om de voorpagina neutraler te maken (lees: minder NWWI) en ook op de pagina’s het logo van de taxateur terug te laten komen, mocht u dat hebben ingevoerd. Vergelijkbaar dus met het model 2018. Naar verwachting zal deze aanpassing over ca twee weken gerealiseerd zijn.

Website met meer informatie

Het NWWI heeft speciale pagina’s aangemaakt voor model 2021 om actuele informatie over de stand van zaken te communiceren. Die pagina’s vindt u hier:

Nieuwe release uitgerold

Donderdag 14 oktober is er een nieuwe release verschenen waarin de volgende zaken zijn meegenomen:

 • Fout in totaalbedrag in de opdrachtvoorwaarden in de PDF
 • Geen vermelding ‘Voorschot’ in de PDF wanneer dat veld niet is ingevuld bij de opdrachtvoorwaarden
 • Kerngegevens object overnemen in de referentievergelijker uit het rapport (scheelt veel overtypwerk)
  • Woningtype
  • Bouwjaar
  • Gebruikersoppervlakte
  • Perceelgrootte
  • Energielabel indien aanwezig
 • Mogelijkheid om een toelichting bij de vraag in hoeverre de nieuwbouw is aangevangen
 • Benaming welke de taxateur heeft gegeven aan de foto’s blijft nu staan, in plaats van de wijziging in de benaming naar ‘anders’
 • Tonen van de referentievergelijker bij alleen de marktwaarde na realisatie van een verbouwing
 • Verticale foto op voorblad wordt verkleind
 • Mogelijkheid toelichting over de bodeminformatie (J.1.b)
 • Vermelding van de tekst voor de coöperatieve vereniging komt niet meer voor in de PDF wanneer daar geen sprake van is.
 • Benaming welke taxateur heeft gegeven aan de bijlage blijft nu staan, in plaats van de wijziging in de benaming naar ‘anders’
 • Verduidelijking van de omschrijving van het doel in de aanvraagstraat
 • Bouwkundige opnamestaat controle meldingen bij visueel niet waarneembaar.