U bent nu hier: Home

Fors hogere boete bij ontbreken energielabel woning

Huiseigenaren zijn verplicht bij oplevering, verkoop of verhuur van een woning een (definitief) energielabel aan de koper of huurder te overhandigen. Indien het energielabel niet wordt overhandigd kan er een bestuurlijke boete worden opgelegd aan de huiseigenaar. Op 28 oktober is de hoogte van de boete aangepast.

Rieco Boersma
01 november 2021
Energielabel Letter A ++++

Hoogte boete

Voor natuurlijke personen geldt een maximale geldboete van € 435,– en voor rechtspersonen € 870,–. Dit is op 28 oktober jl. gepubliceerd in een Beleidsregel van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De boete geldt per verkochte of opgeleverde woning zonder geldig energielabel. Zie voor meer informatie deze link.

De vorige boetebedragen waren een stuk lager, € 170,– voor een natuurlijk persoon en € 340,– voor een rechtspersoon. Doordat per 1 januari 2021 het vaststellen van het energielabel op afstand niet meer mogelijk is, zijn de kosten van het energielabel flink gestegen. Een boete incasseren was daarmee voordeliger dan het laten opstellen van een energielabel. Gelet op deze gestegen kosten en het feit dat een bestuurlijke boete een afschrikwekkende werking dient te hebben, is gekozen voor een hogere boete.

Advertentieplicht energielabel voor al het vastgoed herleeft per 1 januari 2022

Eveneens is het verplicht om een geldig energielabel te vermelden in de advertentie waarin een woning (of ander vastgoed) te koop of te huur wordt aangeboden.

Tot 1 januari 2022 handhaaft de ILT niet op de advertentieverplichting als er nog geen geldig energielabel is afgegeven voor een woning. Advertenties voor gebouwen waar al een geldig energielabel voor is afgegeven, moeten het energielabel wel vermelden. In deze advertentie moet dan de energieprestatie-indicator (de energielabelklasse) staan.

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat per 1 januari 2022 de tijdelijke opgeschorte handhaving van de 'advertentieverplichting' weer van kracht wordt. Dat betekent dat in een advertentie waarin een woning (of ander vastgoedobject) te koop of te huur wordt aangeboden tevens moet worden gemeld wat het energielabel van het object is.

Oftewel, als een woning (of ander vastgoed) te koop wordt aangeboden op Facebook, Insta of funda dan zal het label erbij vermeld moeten worden. Het label zal dus veel eerder, voorafgaand aan of aan het begin van het verkoopproces, aangevraagd moeten worden.

Verhuur

Ook bij verhuur van vastgoed is een geldig energielabel vereist. De overheid kan, door middel van een last onder dwangsom, de verhuurder verplichten om alsnog een energielabel te laten opmaken.

Nog geen energielabel?

Nog geen energielabel aangevraagd? De NVM kan u helpen. Zie onderstaande link voor meer informatie over de NVM Energielabel Service: https://leden.nvm.nl/diensten/nvm-energielabel-service/