[No translation for key: global] Home

Nummer identiteitsbewijs in koopovereenkomst en OTD

Rémon van der Giessen
05 januari 2023
Paspoort Idkaart

De NVM adviseert je voortaan niet meer het nummer van het identiteitsbewijs op te nemen in onder andere de koopovereenkomst en de opdracht tot dienstverlening.

Tot 1 januari 2023 was een notaris verplicht om zowel de aard als het nummer van het gebruikte identiteitsbewijs van de verkoper(s) en koper(s) in de akte of in de volmacht op te nemen. Deze verplichting is per 1 januari 2023 vervallen. 

De aanleiding van het schrappen van de verplichting om de aard en het nummer van identiteitsdocumenten op te nemen in de akten, dan wel in de aan de akte te hechten volmacht, houdt verband met de maatschappelijke discussie over privacygevoelige gegevens. 

De NVM sluit zich aan bij het voorgaande en zal, in overleg met de branchepartijen, de documenten op het portaal de komende tijd hierop aanpassen. Vooruitlopend hierop adviseren wij je niet langer de aard en het nummer in te vullen in onder andere de koopovereenkomsten en de opdracht tot dienstverlening.

De verplichting van de makelaar om in het kader van de Wwft de identiteit te verifiëren blijft onverkort van toepassing. Indien gebruik wordt gemaakt van een fysiek identificatiemiddel (bijvoorbeeld paspoort of ID-kaart) dienen aard, nummer, datum en plaats van uitgifte van het identiteitsbewijs te worden vastgelegd in het dossier van de makelaar.

Indien gebruik wordt gemaakt van een elektronisch identificatiemiddel (bijvoorbeeld via Vidua), dan volstaat het opslaan van het logbestand van het onderteken-/verificatieproces om te voldoen aan de Wwft-verplichtingen. Middels de integratie van Vidua in Realworks/Move.nl gebeurt dit automatisch en hoef je dus verder geen handmatige administratieve handelingen te verrichten.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de NVM Juridische Dienst via telefoonnummer 030 - 608 51 81 of e-mail: jd@nvm.nl.