[No translation for key: global] Boer ook goed met je vastgoed
Testimonial · Agrarisch & Landelijk

'Als je blijft zitten waar je zit, krijg je nooit een ideale verkaveling'

Middenbeemster

Precies honderd jaar boerde familie Zijp goed aan de Nekkerweg in Middenbeemster. De wens om uit te breiden en een nieuwe loopstal te bouwen, bleek niet zo eenvoudig te realiseren. De investering zou fors zijn en de plek niet ideaal. Samen met haar NVM Agrarisch & Landelijk-makelaar bedacht de familie een plan.

Familie Zijp heeft koeien en schapen en levert melk aan onder meer Beemsterkaas. De veehouderij is op dit moment in handen van de broers Henk en Ton en bedrijfsopvolger Rick Zijp, de zoon van Ton.

‘We willen dat Rick ook voor de lange termijn een toekomst heeft in het bedrijf, maar een nieuwe stal hier was een hele investering, op een plek die niet ideaal was,’ zegt Ton Zijp.

Aan de ene kant werd het perceel begrensd door de N244, aan de andere kant door twee grote melkveebedrijven, die ook eerder naar uitbreiding keken dan dat ze grond zouden willen afstaan. ‘Dichtbij de Nekkerweg konden we niet aan extra grond komen.’

We hebben open kaart gespeeld. En als je allemaal wilt, kan er opeens heel vee
Ton Zijp
Melkveehouder in Middenbeemster

De familie schakelde NVM Agrarisch & Landelijk-makelaar Nico Hoedjes van H3 Landelijk Vastgoed in. ‘Gelijktijdig met de overweging om een nieuwe stal te bouwen, kwam een mooi melkveebedrijf te koop, even verderop aan de Jisperweg in Westbeemster,’ vertelt hij. ‘Struikelblok was echter de prijs,’ vult Zijp aan. ‘Aanvankelijk leek het een veel te grote stap om dit bedrijf te kopen.’

Maar Zijp en makelaar Hoedjes bedachten een plan. Ze overlegden met de naastgelegen bedrijven van de familie, die bereid waren om vijftig hectare aan kavels rondom de Nekkerweg te kopen. ‘Daarvoor hebben we met zijn drieën volledig open kaart gespeeld’, zegt Zijp. ‘Als je allemaal wilt, dan kan er opeens heel veel. Maar het was ook spannend. Alle partijen moesten het met de families bespreken, maar tegelijk moest alles geheim blijven. Als iemand zijn mond voorbij zou praten, waren er vast genoeg andere kapers op de kust.’

Eenvoudig was dit proces natuurlijk niet. Hoedjes: ‘Het was een uitdaging om alle partijen dezelfde kant op te laten denken en ook het enthousiasme bij iedere sprong vooruit te behouden. Dit is gerealiseerd in een tijd waarin fosfaatrechten behoorlijk in waarde fluctueerden. We hebben de transactie in een kavelruil laten opnemen, waarin in totaal zo’n 147 hectare betrokken is geraakt.’

Emotionele band

Met het bedrag waarvoor de buren de grond kochten, plus de bespaarde investering op de oude locatie, kon de familie Zijp het bedrijf op de Jisperweg kopen. Broers Henk en Ton wonen nog aan de Nekkerweg en delen een erf met vier hectare grond.

‘We wonen hier al 54 jaar, dan heb je toch een emotionele band met deze plek. Daarom is de verhuizing van dit bedrijf ook zo bijzonder. De meeste boeren blijven zitten op de plek waar ze geboren zijn, maar dan kom je niet gauw aan een ideale verkaveling. In ons geval hadden we wellicht een nieuwe stal kunnen bouwen, maar de verspreiding van onze grond en de provinciale weg zouden over tien jaar nog hetzelfde zijn.’

Met de aankoop van de nieuwe boerderij is dat probleem verleden tijd. Bedrijfsopvolger Rick is naar het nieuwe adres verhuisd. De moderne stal die erbij hoort, is slechts tien jaar oud. ‘En het mooiste: al het land ligt nu aaneengesloten rondom het bedrijf. Door extra fosfaatrechten te kopen konden we bovendien uitbreiden van 130 naar 185 koeien’, zegt Zijp.

Makelaar Hoedjes vult aan: ‘Zijp heeft nu een toekomstbestendige locatie met moderne huisvesting én een veel groter huiskavel. Ook de andere twee bedrijven kunnen nu verder in hun ontwikkeling en er zijn bovendien minder verkeersbewegingen door het gebied.’