[No translation for key: global] Kopen
Informatie · Wonen

Ouderdomsclausule

Soms zijn er door de verkoper speciale clausules opgenomen in de koopovereenkomst. Deze clausules zijn opgenomen om de verkoper te beschermen en om te voorkomen dat hij aansprakelijk is voor verborgen gebreken van de woning.

Monument 2

In het geval van een oude woning kan een ouderdomsclausule zijn opgenomen. Dit wijst de koper op het feit dat de woning een bepaalde leeftijd heeft en dat de bouwkwaliteit lager ligt dan bij nieuwe woningen.

Risico's verkoper

Met een ouderdomsclausule wordt de aansprakelijkheid voor de verkoper beperkt mochten er zich na verkoop (verborgen) gebreken voordoen. Het gaat hierbij alleen om gebreken die niet bij de verkoper bekend waren ten tijde van de verkoop.

Indien een verkoper geen ouderdomsclausule opneemt in de koopovereenkomst dan is hij verplicht een huis op te leveren dat geschikt is voor normaal gebruik. Komen er na de verkoop toch ernstige gebreken naar voren, kan de verkoper geconfronteerd worden met een fikse schadeclaim.

Risico’s koper

Als koper is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de mogelijke risico's van een ouderdomsclausule in de koopakte. Meestal ben je je als koper goed bewust van het feit dat je een ouder huis koopt en daarmee een groter risico loopt.

Veel kopers zijn zich echter niet bewust van het feit dat gebreken die niet direct een gevolg zijn van ouderdom, ook voor hun rekening kunnen komen op basis van de ouderdomsclausule. Bespreek deze risico's altijd goed met jouw NVM-aankoopmakelaar.