[No translation for key: global] Kopen
Informatie · Wonen

NVM No Risk-clausule (voorbehoud verkoop eigen woning)

De No Risk-clausule (voorbehoud verkoop eigen woning) geeft een koper de mogelijkheid om binnen een afgesproken termijn zijn eigen woning te verkopen. Lukt dat niet binnen deze termijn dan kan de koper alsnog afzien van de aankoop van de nieuwe woning. De NVM-makelaar weet hier alles van.

Bieden op een huis

Met de clausule kan een koper de koop ontbinden als de koper er niet in slaagt zijn ‘oude’ woning op tijd te verkopen. Aangezien de koper nog afhankelijk blijft van de verkoop van de oude woning, blijft de verkoper zijn eigen woning ondertussen te koop aanbieden in de hoop een ‘betere’ koper te vinden.

De NVM No Risk-clausule biedt de verkoper de mogelijkheid om door te gaan met de verkoop. Dat wil zeggen dat de woning in de actieve verkoop blijft staan, dat er bezichtigingen mogen plaatsvinden en dat er onderhandelingen gevoerd mogen worden.

Als de verkoper zijn woning tegen, in zijn ogen, gunstiger voorwaarden verkoopt, stelt hij de eerste koper voor de keuze: doorgaan met de transactie of de koopovereenkomst ontbinden. Als de eerste koper ervoor kiest om door te gaan met de koop, dan moet hij de koopovereenkomst binnen twee (werk)dagen onvoorwaardelijk maken.

Dit betekent dat koper afstand doet van alle ontbindende voorwaarden, waaronder de NVM No Risk-clausule en het financieringsvoorbehoud. Als de koper hier niet voor kiest, is de eerste koop ontbonden en voert de verkoper de al met koper twee gesloten overeenkomst verder uit.