[No translation for key: global] Kopen
Informatie · Wonen

Appartement kopen

Het kopen van een appartement is anders dan het kopen van een huis. Je hebt te maken met gedeeld eigendom en andere juridische aspecten.

Nieuwbouw 8 Appartement

Belangrijk om te weten is waar u eigendom van wordt en waarvan u het gebruiksrecht heeft? Hoe is het geregeld met de Vereniging van Eigenaars (VvE)? Hoe zit het splitsingsreglement en de splitsingsakte in elkaar en wat is aanschrijving? Allemaal zaken waarbij een NVM-aankoopmakelaar u kan adviseren.

Gedeeld eigendom

Appartementeigenaren hebben te maken met buren aan weerszijden, maar ook met beneden- en/of bovenburen die delen in het eigendom. Bij appartementen wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds het eigendom, dat aan alle gebruikers gezamenlijk toekomt, en anderzijds de gebruiksrechten. Iedere eigenaar heeft het gebruiksrecht van zijn eigen woning, en het medegebruiksrecht van de gemeenschappelijke onderdelen zoals het dak en het trappenhuis.

Een koper van een appartement wordt dus mede-eigenaar en medeverantwoordelijk. Daarom is het belangrijk om bij de koop van een appartement verder te kijken dan het appartement zelf.

Rechten en plichten

De koper van een appartement wordt automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE), die verantwoordelijk is voor het gebouw als geheel. De VvE regelt het onderhoud aan de gemeenschappelijke delen en de gezamenlijke opstalverzekering. Goed inzicht in functioneren en financiële staat van de VvE is daarom belangrijk.

Uw NVM-makelaar kan u helpen met de VvE-check en vervolgens adviseren. Waar u ook op moet letten, is of de vorige eigenaar nog schulden heeft bij de VvE. Als deze schulden namelijk niet verhaald kunnen worden op de verkoper, worden ze verhaald op de nieuwe eigenaar.

Kijk op funda of een appartement voorzien is van een VvE-dossier. U ziet dan in één opslag of u een risico loopt.

Aanschrijvingen en splitsingsreglement

Het spreekt voor zich dat u benieuwd bent naar de onderhoudsstaat van de gemeenschappelijke delen. Maar wist u dat de gemeente appartementeigenaren kan verplichten tot onderhoud door middel van een zogenaamde ‘aanschrijving’? Ook van belang zijn splitsingsreglement en splitsingsakte, waarin veel spelregels rond het gebouw zijn vastgelegd.

Mocht de verkoper deze papieren niet voorhanden hebben, dan kunnen ze worden opgevraagd bij het Kadaster. In het geval van een nieuwe splitsing zijn de voorwaarden van het reglement nog onderhandelbaar. Na notariële vastlegging kunnen akte en reglement alleen worden gewijzigd na instemming van de mede-eigenaren.