[No translation for key: global] Over NVM

NVM Woningmarktconsultants

NVM Woningmarktconsultants zijn deskundige gesprekspartners voor projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en overheden als het gaat om planontwikkelingen op allerlei gebieden.

Huis kopen

De ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting hebben elkaar de afgelopen jaren in snel tempo opgevolgd. Dit heeft ertoe geleid dat vraag en aanbod steeds zorgvuldiger op elkaar afgestemd moeten worden. Daarom wordt bij de ontwikkeling van nieuwbouw, herstructurering of herbestemming een succesvolle vertaalslag naar de markt steeds belangrijker.

In een vroeg stadium van elk ontwikkelingsproces kan een NVM Woningmarktconsultant marktbehoeften, prijsontwikkelingen, kwaliteitseisen en afzetmogelijkheden in kaart brengen.

Dankzij kennis van de belangen van alle betrokken partijen, de regionale markt en de macro-economische ontwikkelingen vormt advies steeds vaker het fundament voor succesvolle woningmarketing.

De deskundigheid van de woningmarktconsultant wordt niet alleen ingezet bij nieuwbouwprojecten, maar ook bij herstructurering en herontwikkeling.