[No translation for key: global] NVM Business
Informatie · NVM Business

Energielabel C kantoren

Vanaf 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit staat gelijk aan een maximale fossiele energiebehoefte van 225 kWh/m2 per jaar of een Energie-Index van minimaal 1,3. Voldoet het pand niet aan de eisen, dan mag u het niet meer als kantoor gebruiken.

Kantoor Energielabel C

NVM Business verwacht dat de maatregel veel impact zal hebben op de onderkant van de vastgoedmarkt, waar de investeringskosten niet kunnen worden terugverdiend door huurverhoging. De incourante voorraad vastgoed zal als gevolg van de maatregel fors toenemen. 

NVM Business pleit voor maatregelen om te voorkomen dat de vastgoedmarkt uit balans raakt. De helft van de kantoorvoorraad heeft een energielabel slechter dan C. Het gaat om ca. 40 miljoen m2, waarvoor volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in totaal ca. € 680 miljoen aan investeringen nodig is om te kunnen voldoen aan de regelgeving.

Op 1 januari 2021 is de rekensystematiek van het energielabel gewijzigd. De EPC / EI methodiek (op basis van de NEN 7120) is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komt de indicator “ primair fossiel energiegebruik” (de BENG 2 - eis), waarbij voor energielabel C een maximum geldt van 235 kWh/m2 jaar.

Heeft u een geldig label op basis van de oude NEN 7120 systematiek? Dit is tot 10 jaar na afgiftedatum geldig en voldoet aan de label-C verplichting indien de EI minimaal 1,3 is. U hoeft dan geen nieuw label aan te vragen om in 2023 te voldoen.

Wat betekent het Energielabel C voor mij als kantooreigenaar?

Wanneer u eigenaar bent van een kantoorruimte beschikt die niet beschikt over een energielabel C (of over de minimale Energie-Index), dan heeft dit flinke gevolgen.

  • Bij het verhuren van uw kantoorruimte is het verstandig te anticiperen op de toekomstige energetische eisen. Uw NVM Business-makelaar kan u van het juiste advies voorzien.
  • Bij eigen gebruik van het kantoorgebouw is het raadzaam te overwegen energiebesparende maatregelen te nemen om tijdig aan de juiste eisen te voldoen. Hier kan uw NVM Business-makelaar bij helpen.
  • Wanneer u uw kantoorpand laat taxeren, wordt de marktwaarde lager. Om het gebouw te mogen blijven gebruiken zijn immers investeringen nodig. De verwachting is dat het verschil tussen kantoren die voldoen en niet voldoen aan de eisen van Energielabel C, steeds groter wordt. Raadpleeg uw NVM Business-taxateur voor advies.