[No translation for key: global] Nieuws
Nieuws · Wonen

NRVT bevestigt mening NVM: desktoptaxaties voldoen niet

Frank Haagsman
19 januari 2023
Taxeren 1

Het NRVT stelt in haar ‘audits hybride taxaties’ dat de zogenaamde desktoptaxatie in strijd is met de gestelde richtlijnen en onvoldoende betrouwbaar is voor een goede taxatie. Bij deze snelle en goedkope taxatievariant wordt een geautomatiseerde modelwaardebepaling door een Register-taxateur op afstand goedgekeurd. De rol en zelfwerkzaamheid van de Register-taxateur verdwijnt hierbij echter naar de achtergrond, terwijl deze voorop moeten staan.

Met de conclusies uit het NRVT-onderzoek wordt de NVM in haar mening over desktoptaxaties bevestigd. Vanaf het begin heeft zij bij de initiatiefnemers (Calcasa en ING) en bij de banken en financiële instellingen, gewaarschuwd voor de kwaliteit van deze digitale taxatievorm. De expertise van de taxateur komt hierbij niet tot zijn recht en de kosten- en tijdsbesparingen wegen niet op tegen het belang van een deugdelijke taxatie. Hierdoor wordt het vertrouwen in zowel het financiële stelsel als in de kwaliteit van taxateurs negatief ondermijnd.

NRVT onderzoek

Uit het onderzoek van het NRVT blijken de desktoptaxatierapporten onvolledig en daarmee niet te voldoen aan de regelgeving. Zo wordt de noodzakelijke lokale bekendheid van de taxateur met het taxatieobject niet aangetoond. Ook waren uitvalcriteria voor appartementen niet toegepast en bleken referentieanalyses niet helder beargumenteerd. Verder ontbrak de dossiervorming, misten de opdrachtbevestigingen en de ondertekening of naam van de betrokken Register-taxateur.

Deze desktoptaxatiemethode stelt de Register-taxateur niet in staat zich te conformeren aan de NRVT-regelgeving. Door onvoldoende te kunnen rechercheren, analyseren en waarderen worden de beginselen van zorgvuldigheid, transparantie en professionaliteit niet nageleefd. Volledig computergestuurde modelwaarderingen kunnen bij taxaties als hulpmiddel dienen, maar door de desktoptaxatie blijkt de Register-taxateur niet aan essentiële richtlijnen te kunnen voldoen.

Naleving

Het NRVT verwacht dat de Register-taxateurs die de desktopvariant nog gebruiken lering trekken uit het onderzoek en vanaf nu alle richtlijnen goed en volledig gaan toepassen. Het NRVT zal zich de komende maanden richten op strikte naleving en handhaving hiervan. Ook de NVM zal zich beraden op mogelijke consequenties indien een aangesloten Register-taxateur zich aantoonbaar niet conformeert aan de belangrijke kwaliteitsstandaarden en -regels bij deze taxatievorm.

Bureauwaarderingen wel voldoende

Naast de desktoptaxatie is er een tweede variant op taxaties op afstand: de bureauwaardering. Deze is mede ontwikkeld door de NVM, VBO en Vastgoedpro in afstemming met het NRVT. Hierbij wordt een modelmatige waardering ook als hulpmiddel ingezet, maar speelt een gedegen onderzoek van een Register-taxateur altijd de hoofdrol. En die rol gaat dus verder dan het snel goedkeuren van een desktopwaardering.

In het NRVT kwaliteitsonderzoek zijn ook enkele rapporten van deze bureauwaarderingen geanalyseerd. Hoewel het een beperkt aantal betrof, waren deze bureauwaardering rapporten wel op een juiste manier opgesteld en voldeden zij aan de gestelde richtlijnen.