[No translation for key: global] Nieuws
Nieuws · NVM Business

Bestaande gebouwen verduurzamen blijkt eenvoudig en rendabel

30 november 2023

Bestaande kantoren, woningen en bedrijfsruimten zijn anno 2023 met relatief eenvoudige ingrepen financieel rendabel te verduurzamen. De praktijk moet dat werkende weg gaan leren. Het gasloos maken van gebouwen is nog niet in alle gevallen gunstig. Dit concludeert Prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS in zijn onderzoek “Praktijkhandreiking taxeren duurzaam vastgoed deel II. Van ‘bruin’ naar ‘lichtgroen’, ‘donkergroen’ en gasloos vastgoed”. Het onderzoek werd verricht in opdracht van NVM Business en vormt een actualisering en uitbreiding van de praktijkhandreiking die vorig jaar verscheen.

Berkhout werkte samen met zes NVM-taxateurs en Koëter vastgoedadviseurs. Met dit onderzoek van twaalf vastgoedobjecten zijn direct herkenbare praktijkvoorbeelden beschikbaar. Vastgoeddeskundigen kunnen hun eigen cases hieraan spiegelen. Daarmee bieden de casestudies actuele, interessante en ook nieuwe inzichten. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepresenteerd op de zevende editie van NVM Business Innovatie 2023. De onderzoeksgroep werkte voor twaalf vastgoedobjecten een aantal scenario’s uit. Het onderzoekrapport is, zo blijkt uit de reacties op de vorige praktijkhandreiking, een degelijk discussiestuk om de verduurzaming van vastgoed in cursussen en opleidingen uit te diepen en verder vorm te geven.

Scope

Tom Berkhout over de scope van de studie: “We hebben ons gericht op mitigatie op gebouwniveau, oftewel het nemen van maatregelen in een gebouw om de uitstoot te verminderen en energiezuinig te maken. Het is evident dat verduurzamen loont, maar daarbij moeten wel de juiste afwegingen worden gemaakt. Eenvoudige ingrepen kunnen al gauw een grote labelsprong opleveren. Voor oudere gebouwen bestaat wel degelijk een businesscase om te verduurzamen.”

Berkhout vervolgt: “Specialistische juridische, bouwkundige en installatietechnische kennis is nodig om een goed oordeel te kunnen vellen over de voorgestelde gebouwaanpassingen. Vooral ook om onnodig dure investeringen te voorkomen. De taxateur zal daarom goed met deze partijen moeten samenwerken en gaandeweg nieuwe kennis en vaardigheden moeten opdoen.”

Versnelling verduurzaming

Irene Flotman, voorzitter van NVM Business en Alwin Driessen, NVM Business bestuurslid met portefeuille taxeren zien de bewustwording rondom ESG en de positieve impact op onze leefomgeving versneld toenemen. De verbreding en de verdieping van kennis gaan daarmee direct leiden tot een verdere versnelling van de verduurzaming van commercieel vastgoed.

Irene Flotman: “Vorig jaar hebben we al geconstateerd dat label C voor kantoren niet het eindpunt was. Met alle regelgeving uit Europa, worden de eisen de komende jaren verder aangescherpt. En terecht, we zullen als land echt toe moeten naar een meer duurzame inrichting van de samenleving. Vastgoed draagt daar ook zijn steentje aan bij.”

Alwin Driessen: “Met de nieuwe duurzaamheidsparagraaf in taxatierapporten kan geen enkele taxateur in 2024 meer om het thema heen. Waar klimaatmitigatie onder de “E” van environment nu een hoofdrol heeft gekregen in het taxatierapport wordt deze de komende jaren verder uitgewerkt met investeringsaspecten gericht op klimaatadaptatie, circulaire gebouweconomie, de “S” van social en de “G” van governance. En dat is ook niet meer dan logisch als we willen werken en verblijven in een duurzame werk- en woonomgeving met dito vastgoed.”

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NVM-woordvoerder Marc van der Lee, 06 – 21 47 76 27 of via de email: m.vanderlee@nvm.nl