[No translation for key: global] Nieuws
Nieuws · Wonen

NVM voert strijd tegen discriminatie verder op

Uit de tweede landelijke monitor discriminatie op de woningmarkt blijkt dat nog steeds teveel verhuurbemiddelaars direct of indirect bereid zijn om kandidaten met een bepaald profiel te weren. Hoewel discriminatie bij leden van NVM relatief minder vaak voorkomt dan bij makelaars die niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie, is er ook bij ons nog genoeg werk te doen. Wij roepen onze leden daarom op zich meer bewust te zijn van signalen van discriminatie en dit te voorkomen dan wel te melden. NVM is al jarenlang actief bezig om discriminatie tegen te gaan. We kijken graag samen met minister Hugo de Jonge hoe de overheid en NVM elkaar hierin verder kunnen versterken.

Sieuwerd Ermerins
18 juli 2022

Bewustwording

Ook onder NVM-makelaars zijn er uiteraard leden die bewust discriminerende verzoeken van verhuurders faciliteren. Veel vaker gebeurt het echter onbedoeld en onbewust dat makelaars zonder nadenken steeds weer voor de kandidaat kiezen die op het eerste gezicht de beste huurder lijkt. Het gaat dus vooral óók om bewustwording. Makelaars moeten kritisch naar hun eigen handelswijze kijken en zich afvragen op welke vlakken dit nóg beter kan. NVM faciliteert hierin door:

  • permanente en verplichte educatie aan te bieden via Vastgoedcert (hét kwaliteitsregister voor makelaars);
  • frequente aandacht voor dit onderwerp in onze bijeenkomsten en nieuwsbrief;
  • én door het beschikbaar stellen van een objectieve screening via de NVM Woontoets (gefaciliteerd door de Validata Groep).

Nauwelijks klachten bij meldpunten

Uit de Kamerbrief en ook in de pers ontstaat vaak het beeld dat er enorm wordt gediscrimineerd. Zonder de ernst van de problematiek te willen bagatelliseren is het opmerkelijk dat – ondanks de onderzoeksresultaten – er in de praktijk nauwelijks klachten binnenkomen over daadwerkelijke discriminatie. Er zijn verschillende meldpunten/antidiscriminatie-voorzieningen en de NVM heeft ook al jarenlang het ‘meldpunt niet-integer handelen’ op haar homepage staan. We krijgen echter nergens signalen dat discriminatie op de woningmarkt op grote schaal plaatsvindt. Ook zijn er nauwelijks veroordelingen. Wellicht is de drempel te hoog of worden de meldpunten niet makkelijk gevonden? Als dat zo is, hopen we dat het meldpunt van de wet Goed Verhuurderschap en het door de NVM, VBO en Vastgoedpro in september te openen meldpunt voor misstanden in het koopproces daar verandering in brengen.

Discriminerende makelaars uit de beroepsgroep zetten

Tot slot zou het erg helpen als er een mogelijkheid wordt gecreëerd om makelaars of verhuurbemiddelaars die discrimineren te verbieden nog langer actief te zijn in de markt. Leden die er bij NVM worden uitgezet kunnen nu immers zelfstandig gewoon verder gaan met hun praktijken. Van een dergelijke maatregel gaat tevens een enorm preventieve werking uit. Wij praten graag verder met het ministerie over deze en andere maatregelen en hopen de positieve resultaten hiervan terug te zien in de discriminatiemonitor van 2023.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met NVM Lobbyist Sieuwerd Ermerins.