[No translation for key: global] Nieuws
Nieuws · Wonen

Meer ruimte op markt recreatiewoningen

Goede vraag en ruimer aanbod

Marc van der Lee
16 juni 2022
Recreatie 1

In 2021 zijn circa 6.100 recreatiewoningen in Nederland verkocht. Dit is een daling van bijna 23% ten opzichte van het recordjaar 2020. Toen wisselden ruim 7.800 woningen van eigenaar. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde NVM-rapport: “De Nederlandse markt voor recreatiewoningen 2021”.

De gemiddelde verkoopprijs is, vergeleken met 2020, met 1,2% licht gestegen naar bijna € 179.000. Het beschikbare aanbod recreatiewoningen bij NVM-makelaars bedroeg per 1 januari 2022 ruim 1.000 woningen. Dit is een duidelijke verruiming ten opzichte van begin 2021 toen het aanbod met 800 woningen 20% lager lag. Toch is de markt nog steeds krap met veel vraag en weinig aanbod. De gemiddelde vraagprijs is hard gestegen met 33% naar € 306.000 ten opzichte van 2020. De verklaring hiervoor is dat er veel nieuwbouw recreatiewoningen beschikbaar zijn gekomen met een vraagprijs tussen € 200.000 en € 500.000. 

Rieks van den Berg, bestuurslid Vakgroep Wonen van de NVM en verantwoordelijk voor dit onderzoek en rapport: “De recreatiewoningmarkt was ook in 2021 weer aantrekkelijk. De lage rente maakte kopen of investeren opnieuw interessant ook al de dempte de verhoogde overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 het aantal transacties. In 2020 zagen we het effect van Covid op de trek van ruimte- en rustzoekers vanuit de stad en de behoefte aan binnenlandse vakanties. In 2021 herhaalt dit patroon zich waarbij we meer gezinnen als kopers zien. Het toegenomen aanbod is een positieve ontwikkeling, maar de keuze blijft krap.”

Vertekend beeld

De gemiddelde landelijke verkoopprijs steeg in 2021 met 1,2%. Vergeleken met eerdere jaren is dat beperkt; tussen 2015 en 2021 was het gemiddeld een plus van 6%. De verklaring hiervoor is dat er in 2021 in de duurdere regio’s veel minder recreatiewoningen zijn verkocht terwijl de goedkope regio’s juist meer verkopen noteerden. In combinatie met de verhoogde overdrachtsbelasting lijkt dit de gemiddelde verkoopprijs te hebben gedrukt en leidt dit tot een vertekend beeld. Bijna 50% van de transacties zit inmiddels boven de € 200.000. Dit was in 2020 nog 31%. Circa 7% zit in 2021 boven € 500.000 wat in 2020 nog 4% was.

Aandeel overbiedingen plust fors

Het percentage woningen dat in 2021 boven de vraagprijs werd verkocht, noteerde een forse plus. In 2018 en 2019 was dit 10%. Het steeg in 2020 naar 18% en in 2021 ging 43% van de hand boven de vraagprijs. Jarenlang betaalde een koper voor een recreatiewoning circa 8% minder dan de vraagprijs. In 2020 was dit nog 2,7% onder de vraagprijs. In 2021 werd gemiddeld gezien voor het eerst de vraagprijs betaald. Dit bevestigt de aantrekkelijkheid van de recreatiewoningmarkt.

Sneller verkocht

In 2020 stond een recreatiewoning gemiddeld 385 dagen te koop. Dat is in 2021 hard teruggelopen naar gemiddeld 222 dagen. Dit geldt daarmee voor vrijwel alle regio’s. In Twente en het Noord-Hollands kustgebied staan woningen gemiddeld minder dan een half jaar in aanbod. De regio Friese en Overijsselse meren noteerden, door een erg krappe markt, met 128 dagen de laagste looptijd van woningen in aanbod.

Regionale verschillen

De verschillen tussen de toeristische regio’s in Nederland zijn groot.

De Waddeneilanden zijn van oudsher een dure regio. In 2021 daalde hier de gemiddelde prijs met ruim 15% naar € 317.000. Ondanks die daling zijn de Waddeneilanden toch nog steeds de duurste regio in Nederland. Ook hier werden in verhouding woningen verkocht met een kleiner woonoppervlakte.

De Veluwe/Utrechtse Heuvelrug is in 2021 met een gemiddelde verkoopprijs van € 140.000 de regio met de laagste verkoopprijzen.

Zeeland kent vraag naar grote en luxueuze woningen in het topsegment met landelijk de hoogste m2-prijs van € 4.300 en een gemiddelde woonoppervlakte van 76m2. De gemiddelde verkoopprijs is inmiddels € 277.000.

De Noord-Hollandse kust heeft kleinere recreatiewoningen met een gemiddelde oppervlakte van 60 m2 tegen gemiddeld € 3.820 per m2.

Twente/Salland en Limburg noteren met net iets boven € 2.000 de laagste verkoopprijs per m2.

De Veluwe/Utrechtse Heuvelrug noteerde in 2021 een daling van 25% in het aantal transacties naar 1.149.

Limburg laat een tegenovergesteld beeld zien met een 65% stijging van het aantal verkopen naar bijna 1.000 woningen en staat daarmee op nummer 2 na de Veluwe/Utrechtse Heuvelrug.

Flevoland had met 132 verkopen in 2021 de minste transacties.

Ook het aanbod recreatiewoningen laat duidelijke verschillen zien op regionaal niveau. Drenthe, de Noord-Hollandse kust en Zeeland hebben veel nieuwbouw te koop staan. Brabant, de Zuid-Hollandse kust en de Achterhoek hebben juist een lager aanbod. Met name in de laatste twee gebieden is de krapte groot.

Meters

De inhoud van de verkochte woning wordt over de jaren steeds groter en steeg van 240 m3 in 2020 naar gemiddeld 250 m3 in 2021. De perceeloppervlakte daalt daarentegen al jaren. De kleine stijging in 2020 naar circa 420 m2 is in 2021 afgenomen naar ruim 400 m2. De gemiddelde woonoppervlakte van de verkochte  recreatiewoningen is in 2021 70 m2, waarvan ruim 90% vrijstaand is.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Marc van der Lee,06 – 21 47 76 27 of via email: m.vanderlee@nvm.nl.