[No translation for key: global] Nieuws
Nieuws · NVM Business

Provada 2022 – Act now for a better tomorrow (2)

De tweede beursdag trok grote aantallen bezoekers. Bijeenkomsten werden door de standhouders weer in overvloed aangeboden.

Göran de Gucht
16 juni 2022
Foto Jordy Kleemans PROVADA 2022

Veel aandacht voor de winkelmarkt

De toekomst van retail was een terugkerend thema. Wat mogen we van de toekomst van de winkels verwachten? Meerdere partijen gaven hun visie. Chris Lanting van Colliers International ziet dat de consumentenbestedingen weer toenemen. De bezoekersaantallen ontwikkelen zich verschillend in de Nederlandse binnensteden. De middelgrote steden zitten weer op het pré-corona niveau, terwijl de G4-steden achterblijven. Voor de toekomst verwacht Colliers dat toeristen vanaf 2023-2024 terugkeren, het aandeel e-commerce structureel doorzet, lokaal winkelen belangrijker wordt en de winkelgebieden in de G4 compacter worden.

Jos Hesselink van Cushman & Wakefield geeft aan dat in Nederland het aantal winkels daalt, evenals de leegstand. Transformatie naar andere functies speelt hierin een belangrijke rol. Jeroen Lokerse pleit voor het behoud van onze binnensteden, die worden gekenmerkt door kleinschaligheid. Voor de toekomstige inrichting moeten we rekening houden met de manier waarop wij verwachten te gaan leven.

NVM Business bood vier bijeenkomsten aan de bezoekers aan. De vraagzijde, data, logistiek en wetgeving waren de thema’s.

Workshops op de NVM Business-stand

Mark Askamp van funda in business geeft aan dat hun marktcijfers aan de vraagzijde een positieve ontwikkeling laten zien. Het nieuw aanbod, het aantal views en de leads laten in zowel de horeca-, bedrijfsruimte-, winkel- en kantorensector een stijgende lijn zien. Een nieuwe tool is in ontwikkeling: kantoorverzamelgebouwen. Voordeel is dat het aantal beschikbare kantoorruimten in het gebouw direct zichtbaar zijn, waardoor de vindbaarheid voor de zoeker wordt verbeterd.

Buck Consultants International presenteert samen met CTP de ontwikkeling van de vooruitstrevende ontwikkeling Amsterdam Logistic Cityhub (ALC). Marcel Michon van Buck laat zien dat in 2021 het aantal XXL-distributiecentra is gestegen met 25 stuks, het hoogste aantal ooit. Tegelijkertijd groeit ook het aantal hubs voor stedelijke distributie. Directeur CTP Ralph de Munnik legt uit dat ALC, een complex van 120 duizend m2, wordt ontwikkeld als oplossing voor de congestie in Amsterdam. Eindgebruikers worden gezocht in grote logistieke dienstverlening, supermarkten en verschillende verladers. De oplevering wordt in november van dit jaar verwacht. Meer info is te vinden op https://www.amsterdamlogisticcityhub.nl/.

Data krijgt een steeds grotere rol in het commercieel vastgoed. Jordy Kleemans van Savills Nederland geeft aan dat data zo belangrijk is omdat risico’s en rendementen aan de hand van cijfers en feiten worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. De beste analyses zijn alleen mogelijk met de beste data. Britt Smeets laat aan de hand van de Savills Market Indicator zien hoe de haalbaarheid van projecten middels gestructureerde data kan worden onderbouwd. Maarten Zwemmer van OMRT toont vervolgens de praktische toepassing van data aan. Via hun platform is het mogelijk om bij een ontwikkeling op voorhand risico’s, tijd en kosten effectiever te beheersen.

De laatste workshop van de dag behandelt de Omgevingswet. Cathelijn Peters van het Ministerie van Binnenlandse Zaken geeft uitleg over de maatschappelijke opgave waar we voor staan.

We streven naar een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Het vereenvoudigen van het omgevingsrecht helpt ons hierbij. Dit komt samen in de nieuwe Omgevingswet die hopelijk 1 januari 2023 wordt ingevoerd. Meer info hierover vindt u op https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/

De dag werd afgesloten met een succesvolle en drukbezochte NVM Business & funda in business borrel op Strandzuid, waar ruim 600 bezoekers aanwezig waren.