[No translation for key: global] Nieuws
Nieuws · Wonen · NVM Business · Agrarisch & Landelijk

NVM-lid als gemeentelijk adviseur

Op 16 maart jongstleden konden de inwoners van 333 Nederlandse gemeenten naar de stembus voor de Gemeenteraad. De NVM voerde een kennis(makings)campagne voor de NVM-leden als adviseurs.

Leo Bosch
18 maart 2022
Stembureau

Na de verkiezingen van 16 maart is de samenstelling van de Gemeenteraad veranderd. Aansluitend zal ook een nieuw College van Burgemeester en Wethouders worden gevormd.

Zij zetten voor de komende jaren de lokale koers uit voor de woningmarkt, het commercieel vastgoed en de agrarische activiteiten. Problemen die tijdens de verkiezingscampagne werden geadresseerd, moeten worden opgelost. Hét moment dus om de ervaring, lokale en vakkennis van NVM-leden onder de aandacht te brengen.

Kenniscampagne

De NVM heeft op 17 maart - de ochtend na de gemeenteraadsverkiezingen - de raadsleden en -fracties van alle gemeenten een brief gestuurd. Bij de gemeenten waar geen verkiezingen werden gehouden (i.v.m. onlangs doorgevoerde gemeentelijke herindeling) is een soortgelijke brief bezorgd. Het doel van deze campagne is aan te geven dat de kennis om de problemen op het gebied van Ruimtelijke Ordening op te pakken, al in iedere gemeente bij NVM-makelaars aanwezig is.

Bij de brief werd een factsheet van de gemeente aangeboden met:

  • inzichtelijke cijfers over de woningmarkt;
  • informatie over commercieel vastgoed (in de COROP-regio);
  • een doorkijk wat de beoogde stikstof wetgeving voor effect heeft op ruimtelijke plannen.

De raadslieden en wethouders werden dan ook opgeroepen met de NVM-makelaar, als lokale expert, contact op te nemen om te spreken over oplossingen.

Adviseur als schakel naar oplossingen

De NVM-leden in de drie afzonderlijke Vakgroepen Wonen, Business en Agrarisch & Landelijk Vastgoed zijn vooral bekend voor taxaties, ver-/aankoop en ver-/aanhuur.

Met hun ervaring, lokale en vakkennis over bijvoorbeeld de woningmarktproblematiek, het winkelbestand, bedrijventerreinen, en het buitengebied zijn zij daarnaast bij uitstek echter ook de brede RO-adviseur. Nieuw beleid vorm geven? De NVM-makelaar is de schakel naar oplossingen.

Vragen

Heeft u vragen over de campagne? Mail ons op gemeenteraad2022@nvm.nl. Zoekt u een NVM-makelaar voor een advies voor een lokaal probleem, vindt haar / hem hier op deze website.