[No translation for key: global] Nieuws
Nieuws · Wonen · NVM Business · Agrarisch & Landelijk

NVM benoemt Peter Brussel tot voorzitter

Marc van der Lee
26 oktober 2022
Peter Brussel 800

De NVM maakt bekend dat Peter Brussel op 26 oktober 2022 door de Ledenraad is benoemd tot nieuwe algemeen voorzitter van de NVM. Peter Brussel volgt daarmee waarnemend voorzitter Lana Gerssen op. Zij nam deze functie waar na het vertrek van Onno Hoes die geen tweede termijn ambieerde als algemeen voorzitter. Peter Brussel (1957) is een ervaren bestuurder met ruime ervaring in verenigings- en brancheorganisaties in diverse sectoren. Brussel vervulde daarvoor managementposities in beursgenoteerde en familiebedrijven. 

Max de la Court van de Ledenraad van de NVM over de benoeming: “We hebben met Peter Brussel als nieuwe algemeen voorzitter van de NVM een uitstekende kandidaat gevonden. We staan als NVM voor grote uitdagingen om te voorzien in de brede vraag naar vastgoed voor woon- en werkruimte. Met het profiel en de ruime ervaring van Peter Brussel kunnen we verder bouwen aan het onderscheidend vermogen van de NVM. Het uitgangspunt daarbij is het coöperatieve ledenbelang en de samenwerking met onze stakeholders.”

Peter Brussel: “De NVM is voor mij de toonaangevende branchevereniging van de beste makelaars en taxateurs van Nederland. De leden vervullen een belangrijke rol in de Nederlandse vastgoedmarkt. Hun professionele deskundigheid en dienstverlening doen ertoe. Al bijna 125 jaar zet de NVM zich in voor de belangenbehartiging van makelaars en taxateurs én hun opdrachtgevers. Ik kijk er naar uit om mijn kennis en ervaring in te zetten voor de NVM en haar leden.”

Ervaring

Peter Brussel vervulde directie- en bestuursposities, onder andere bij BCC Holding en Blokker Holding. Sinds 2014 tot heden is hij voorzitter van de RvC van VVV Nederland. Sinds 2013 is Peter Brussel algemeen voorzitter van brancheorganisatie HISWA - de watersportsector.

Onder zijn voorzitterschap kwam in 2020 de fusie tot stand tussen HISWA en RECRON, een brancheorganisatie met 2.500 leden die actief zijn in de watersport- en recreatiesector. Sinds 2016 is Brussel algemeen voorzitter van FOCWA, de brancheorganisatie van schadeherstellers in de automotive sector. Zijn termijn als voorzitter bij FOCWA eindigt eind november 2022. Aansluitend blijft Peter Brussel tijdelijk betrokken bij het fusietraject met BOVAG dat naar verwachting begin 2023 wordt gerealiseerd.

Over NVM

De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A. is opgericht in 1898. Met ruim 4400 aangesloten makelaars/taxateurs is de NVM de grootste ledenorganisatie van makelaars, taxateurs en vastgoeddeskundigen. De vereniging is georganiseerd rond drie gespecialiseerde vakgroepen: Wonen, Business en Agrarisch en Landelijk. De NVM behartigt de belangen van haar leden en het makelaarsvak en onderhoudt daarvoor contacten met alle betrokken partijen in het maatschappelijke en politieke veld.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: NVM; woordvoerder Marc van der Lee, 06 – 21 47 76 27 of m.vanderlee@nvm.nl.