[No translation for key: global] Nieuws
Nieuws · Agrarisch & Landelijk · Wonen · NVM Business

Makelaars essentieel en collegiaal

Lees het laatste voorwoord van dit jaar van NVM-voorzitter Onno Hoes in NVM Magazine.

Onno Hoes
10 december 2021
NVM PROVADA21 PVA04653

Het is al weer half december als jullie ons laatste magazine van dit jaar ontvangen. Daarmee is 2021 al weer bijna gepasseerd. Een jaar dat ertoe deed voor jullie en ons. Geen dag is voorbij gegaan zonder dat we in het nieuws waren. Of het nu om de nijpende woningmarkt ging, de bewegelijke vraag en aanbod in commercieel vastgoed of de beoogde transitie van het buitengebied: we zijn erbij en leveren toegevoegde waarde. Het laatste voorwoord van dit jaar schrijf ik met gemengde gevoelens, kijkend naar de actuele Covid-ontwikkelingen. De besmettingscijfers stijgen, de druk op de zorg, de intensive care, de hulpverleners én gehele samenleving neemt toe. De maatregelen worden strenger. Dat wringt want juist richting de feestdagen willen we elkaar meer dan ooit opzoeken en ontspannen sámen zijn.

Het demissionaire kabinet moet dat in goede banen leiden en aanvullende maatregelen afkondigen. Dat de Tweede Kamer de makelaars daarbij als een essentiële beroepsgroep heeft aangemerkt, zegt veel. Jullie kunnen dus ‘gewoon’ je werk blijven doen en kopers en verkopers professioneel begeleiden. Daarmee doen we ertoe. Ik kan het niet genoeg zeggen. Wonen en een dak boven je hoofd is een primaire levensbehoefte, een grondwettelijk recht. Nederland maakt dat onvoldoende waar en dat zet spanning op alles en iedereen. Het valt me daarbij op dat de analyses waarom het niet of niet zo snel lukt, elkaar in hoog tempo opvolgen. Ik lees veel minder over oplossingsrichtingen die de markt daadwerkelijk vlot trekken: snel, slim, schaalbaar en samenhangend. In de analyses over dat nijpende woningtekort staat onze beroepsgroep met enige regelmaat in de schijnwerpers. Waar de emoties hoog oplopen vanwege de zoveelste keer misgrijpen en overboden worden, lijkt de makelaar soms een gemakkelijke zondebok in de maatschappelijke discussie.

Wij weten beter. Jullie handelen elke dag naar eer en geweten om de belangen van jullie opdrachtgever te dienen. Het draait daarbij voor de koper én verkoper om harde euro’s die in overvloed beschikbaar zijn en ook worden ingezet. Met één blije winnaar en veel kritische ‘verliezers’ als uitkomst. Hoe zorgvuldig het proces ook was, dat er wat mis kan gaan valt nooit uit te sluiten. Daarbij weten we met elkaar en van elkaar goed hoe we te werk gaan. We horen en delen de verhalen van andere makelaars. Ongeacht of het vrije jongens, cowboys, leden van andere brancheverenigingen of collega NVM-leden zijn. Daar vinden we wat van. Juist en vooral als het om gedrag en handelen gaat dat formeel klopt maar moreel te wensen overlaat.

De reputatie en goede naam van de NVM-makelaar en -taxateur is de optelsom van ons gezamenlijke gedrag, ons doen en laten. Die goede naam moeten we koesteren. Ik zie dat als een collegiale verantwoordelijkheid die jullie als NVM-leden verbindt, sterker en onderscheidend maakt, ongeacht de marktsituatie. Laten we daar zuinig op zijn en elkaar collegiaal aanspreken als dat aan de orde is. Onze inzet is dat de overheid de beschermde titel van makelaar weer instelt. Ondertussen én in de toekomst bouwen jullie en wij collegiaal trots door aan de reputatie en kwaliteit van de NVM-beëdigde makelaar en taxateur. Ook in 2022!