[No translation for key: global] Nieuws
Nieuws · Agrarisch & Landelijk · NVM Business · Wonen

Toekomststrategie NVM Holding en funda

Het Financieele Dagblad, De Telegraaf en andere media besteden vandaag aandacht aan de toekomststrategie van NVM Holding en daarmee ook funda. NVM is door het FD om een reactie gevraagd en heeft daarvoor onderstaand statement verstrekt.

Marc van der Lee
18 augustus 2021
Pluto

Deze strategierichting wordt nu met alle betrokken stakeholders, zoals de NVM-leden, deelnemingen en de certificaathouders, toegelicht, getoetst en besproken. Extern zullen wij voorlopig geen inhoudelijke mededelingen doen hierover.

De NVM heeft de toekomststrategie van de NVM Holding met haar ledenraad en andere stakeholders besproken. Deze wordt in de komende maanden verder uitgewerkt en geformaliseerd.

Deze richt zich onder meer op het verder vergroten van de synergie tussen de diensten van de verschillende bedrijven die onderdeel zijn van de NVM Holding om daarmee de NVM-leden nog beter in staat te stellen hun klanten te bedienen; zowel online als fysiek, zowel nu als in de (digitale) toekomst.

Deze strategie vraagt ook om een herziening van de huidige samenwerkings- en aandeelhoudersstructuren. Dit komt samen met de wens van een deel van de funda certificaathouders om een verkoopmogelijkheid te hebben.

Daarom zal de komende periode onder andere worden gekeken naar de mogelijkheden voor een nieuwe passende aandeelhouder die met een minderheidsbelang kan deelnemen in funda en eventuele andere deelnemingen/activiteiten. Tot die tijd zullen wij geen inhoudelijke mededelingen doen over dit strategietraject.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NVM woordvoerder Marc van der Lee, 06 – 21 47 76 27 of  m.vanderlee@nvm.nl