U bent nu hier: Nieuws
Nieuws · Wonen

NVM: geef woningzoeker perspectief op onderdak

De NVM roept de politiek op Prinsjesdag 2021 opnieuw op de crisis op de woningmarkt als prioriteit te behandelen.

Marc van der Lee
21 september 2021
Binnenhof 5

De oververhitte woningmarkt kookt droog. De vraag naar woningen is al jaren veel groter dan het aanbod. Honderdduizenden Nederlanders, van jong tot oud, kunnen geen geschikte woning vinden. De prijzen stijgen tot recordhoogtes wat veel frustraties oplevert in deze oververhitte markt. Veel starters komen niet aan een woning, startende gezinnen kunnen niet voldoende doorstromen en voor ouderen is vaak geen woning met speciale voorzieningen beschikbaar. De spanning en emoties lopen op.

Makelaars hebben als kerntaak mensen te begeleiden in hun zoektocht naar een passende woning. Dat frustreert omdat de woningen er simpelweg niet zijn. Wonen is een primaire basisbehoefte die we in Nederland niet waarmaken. Daarom is voor NVM de tijd van vrijblijvendheid voorbij.

NVM voorzitter Onno Hoes: “Het is een positief signaal dat dit demissionaire kabinet de woningbouwimpuls met 1 miljard euro extra continueert maar hiermee zijn we er nog lang niet.

Zonder harde prestatieafspraken tussen overheden met een strakke planning lossen we het woningtekort niet op. We lopen achter op de feiten en verliezen kostbare tijd in processen en procedures. De maatschappelijke onrust groeit en dat is niet zonder reden. Onderdak is net als eten en drinken een primaire levensbehoefte. Dat vereist focus, tempo en doorpakken. Natuurlijk wil NVM daarbij helpen”.

Overheid aan zet

Hoes vervolgt: “Het is van vitaal belang dat Rijk, provincies en gemeenten de handschoen oppakken om deze wooncrisis te lijf te gaan. Dus géén verdere regulering maar juist ruimte om te bouwen. De beste match tussen consument, prijs en locatie is allesbepalend voor een bestendige woningmarkt. De overheid is aan zet en vanzelfsprekend bieden wij graag onze expertise aan. Met de kennis van onze leden en onze data weten we wat de vraag is. We willen de overheid hierbij helpen om een heldere bouwopgave vast te stellen én te koppelen aan afdwingbare prestatieafspraken. Ik zie een duidelijke rol voor het Rijk om de voortgang te bewaken en zo nodig te handhaven. We kunnen niet langer wachten. Geef de woningzoeker perspectief op onderdak”.

Versnellen

De overheid kan de bouwsnelheid verhogen door voor elke regio eenduidige duurzaamheidseisen neer te leggen bij ontwikkelaars. Uniformiteit in eisen maakt industrieel bouwen mogelijk en dat versnelt de bouwproductie aanzienlijk en draagt voor de Natura 2000 gebieden bij aan een lagere stikstofemissie.

Fiscaal

Goedbedoelde fiscale maatregelen uit het verleden zoals de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters en de jubelton stuwden de koopkracht en huizenprijzen. In de huidige oververhitte markt met overbieden als norm, is het zaak dat de markt niet verder wordt verstoord met prijsopstuwende fiscale maatregelen.

Over NVM

De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A. is opgericht in 1898. Met ruim 4400 aangesloten makelaars/taxateurs is de NVM de grootste ledenorganisatie van makelaars, taxateurs en vastgoeddeskundigen. De vereniging is georganiseerd rond drie gespecialiseerde vakgroepen: Wonen, Business en Agrarisch en Landelijk. De NVM behartigt de belangen van haar leden en het makelaarsvak en onderhoudt daarvoor contacten met alle betrokken partijen in het maatschappelijke en politieke veld.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: NVM; woordvoerder Marc van der Lee, 06 – 21 47 76 27 of  m.vanderlee@nvm.nl