[No translation for key: global] Nieuws
Nieuws · Wonen · Agrarisch & Landelijk

Oproep nationaal fonds verduurzaming Nederlandse woningvoorraad

Op vrijdag 16 april is namens een groot aantal partijen een oproep gedaan om een nationaal fonds in te richten voor de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad.

Gerco van den Berg
19 april 2021
Zonnepaneel 6

De oproep is mede ondertekend door de NVM. Het fonds moet zich met name richten op het isoleren van de bestaande woningvoorraad, waarbij zowel de koop- als de huursector ondersteund (gaan) worden.

In de oproep wordt gevraagd aansluiting te zoeken bij de plannen van de Europese commissie voor een Europese renovatiegolf. Met zo’n nationaal programma kan tevens aanspraak gemaakt worden op financiële ondersteuning vanuit het Europese herstelfonds.

Als NVM ondersteunen we de oproep om eigenaren van koopwoningen op deze manier laagdrempelig te ondersteunen bij de verduurzaming van hun woning.

Naast het verminderen van (dagelijkse) energieverbruik is het isoleren van de woning een nuttige eerste stap naar een toekomstbestendiger energievoorziening in de woning.  

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerco van den Berg, programmamanager Beleid & Kwaliteit, via het e-mailadres: G.vandenberg@nvm.nl.