[No translation for key: global] Home

Gemeente Eindhoven organiseert twee bijeenkomsten voor verhuurmakelaars

KV
Kees Vlaanderen
15 juni 2023

Vanaf 1 juli 2023 treedt de wet goed verhuurderschap in. Dankzij deze wet kan de gemeente Eindhoven aan de slag met het implementeren van mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het verhuren van woon- of verblijfsruimten.

De gemeente Eindhoven profileert zich als een inclusieve stad. Waar iedereen recht heeft op onderdak. Om te peilen waar we staan op het gebied van inclusieve woningmarkt en in welke mate woonmarkt discriminatie voorkomt in Eindhoven, is onderzocht hoe de makelaars in de stad reageren op discriminerende verzoeken.

Deze uitkomsten geven stof tot nadenken zoals hoe gaan we de nieuwe wet implementeren en hoe kunnen we makelaars hierin ondersteunen. Graag ontvangen wij je op een van de twee onderstaande datums op het stadhuis:

  • 29 juni 2023 van 14:45 – 17:00 uur
  • 6 juli 2023 van 14:45 – 17:00 uur

Doel van de bijeenkomst

De insteek van dit event is om makelaars de kans te geven om elkaar te ontmoeten. Daarnaast worden de resultaten gedeeld van het onderzoek dat is gedaan in de gemeente Eindhoven naar discriminatie verzoeken van (potentiële) opdrachtgevers aan makelaars. De best practices van de brancheverenigingen worden met de makelaars gedeeld als inspiratie om eventueel mee aan de slag zouden kunnen. Ook is er een training deskundigheidsbevordering om discriminatie te (h)erkennen om het tegen te kunnen gaan. En natuurlijk is er tussendoor de mogelijkheid om in dialoog te gaan over het onderwerp.

Het programma

  • 14:45 – 15:00   Inloop (U kunt zich melden aan de balie van het Stadhuis (Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven))
  • 15:00 – 15:10   Introductie van de makelaars
  • 15:10 – 15:30   Presentatie onderzoeksresultaten
  • 15:30 – 16:30   Deskundigheidsbevordering met best practice van branche verenigingen
  • 16:30 – 17:00   Afronding bijeenkomst met wethouder Samir Toub

Aanmelden en meer informatie

De bijeenkomsten vinden plaats op 29 mei en 6 juli 2023 van 15:00 tot 17:00 uur. Wil je aansluiten bij een van de bijeenkomsten, meld je dan vóór woensdag 21 juni aan door te reageren op het email adres diversiteit@eindhoven.nl (in kopie van deze email). Wij kijken uit naar je aanwezigheid en hopen dat je met ons mee wilt denken over hoe we samen een beter en inclusief Eindhoven kunnen realiseren.

  • Waar: Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven
  • Wanneer: 29 juni en 6 juli 15:00 tot 17:00