[No translation for key: global] Home

Hoe onze data worden geordend

20 december 2021
Data Mens

Makelaars verzamelen al jaren data die worden opgeslagen in Midas, de grootste en meest actuele vastgoeddatabase van Nederland, die door NVM-datadochter brainbay wordt beheerd. Data kan je onderscheiden in twee soorten: gestructureerde data en ongestructureerde data.

In Midas is sprake van gestructureerde data: de data zijn geordend en opgeslagen in een database of ander systeem. Denk bijvoorbeeld ook aan Excel-bestanden of een CRM waarin gegevens over de relatie en interactie met klanten worden beheerd.

Daarnaast bestaan data ook in een ongestructureerde vorm. Deze zijn nog niet netjes ingedeeld. Denk aan teksten in documenten of op websites, zoals de funda aanbiedingstekst. Maar ook alle berichten, video’s of audiobestanden op social media, chats of in e-mails.

Overzicht vs. chaos

Gestructureerde data zitten dus in databases en zijn daardoor makkelijk toegankelijk en makkelijk te interpreteren en te bewerken door computersystemen, omdat alle gegevens duidelijk geordend zijn.

Maar wereldwijd zijn de meeste data binnen organisaties ongestructureerd. Er wordt wel gesproken over zo’n 80 procent ongestructureerde data. Door de grote hoeveelheid en het ongestructureerde karakter, is het een uitdaging voor bedrijven deze data te verwerken tot waardevolle inzichten.

Big Data

De hoeveelheid ongestructureerde data is afgelopen jaren enorm gegroeid ten opzichte van gestructureerde data en zal alleen nog maar groter worden. Big Data is nu een veelgehoorde term die wordt gebruikt om deze grote hoeveelheid gestructureerde en ongestructureerde data samen te duiden, de mogelijkheden om die te analyseren en in te zetten.

Orde in chaos

Die grote hoeveelheden ongestructureerde data bieden potentieel waardevolle inzichten, bijvoorbeeld over het gedrag van consumenten of hoe een bepaald merk gewaardeerd wordt. Maar het is lastig om deze ongestructureerde data te analyseren omdat de gegevens niet geordend zijn in een database of systeem.

Hoe breng je orde in die chaos? Gelukkig zijn hier speciale analysetools (Big Data analytics) voor ontwikkeld. Door middel van diverse geavanceerde wiskundige-, statistische-, taalkundige- en patroonherkenning technieken wordt structuur aangebracht en kan de inhoud worden geïnterpreteerd en de betekenis worden bepaald.

Brainbay gebruikt hiervoor text mining – het omzetten van tekst naar bruikbare data - en beeldherkenning. Op die manier krijgen we dus inzicht in ongestructureerde data en kunnen we die informatie gebruiken voor onze leden.

Lees hier meer over brainbay text mining en beeldherkenning.

Meer informatie?

Neem contact op met Marc Vervoort via m.vervoort@nvm.nl.