[No translation for key: global] Melding en klachten

Klacht over een NVM-makelaar/taxateur

De NVM-makelaar/taxateur doet zijn uiterste best uw opdracht zo goed mogelijk te vervullen en zijn werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren.

Klachten

Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en er sprake is van een geschil of klacht. U kunt dan gebruik maken van de klachtenprocedure.

In eerste instantie legt u de klacht schriftelijk voor aan de betrokken NVM-makelaar / NVM-taxateur. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen, dan kunt u hieronder de klachtenprocedure downloaden waarin de stappen staan beschreven die u kunt ondernemen.

Mocht u vragen hebben over de klachtenprocedure dan kunt u informatie inwinnen bij het Klachtenloket Vastgoedprofessionals. Dit onafhankelijke en gemeenschappelijke loket voor de makelaardij is ondergebracht bij De Geschillencommissie in Den Haag. U kunt dit loket bereiken via https://www.degeschillencommissie.nl/klachtenloket-vastgoedprofessionals/ 

Meer informatie

Heeft u vragen over de procedure of wilt u weten welke procedure voor u het meest geschikt is? Neem dan contact op met De Geschillencommissie via  https://www.degeschillencommissie.nl/klachtenloket-vastgoedprofessionals/

Vervolgprocedure

Na het aankaarten van uw kwestie bij het Klachtenloket Vastgoedprofessionals is het in veel gevallen mogelijk om in een vervolgprocedure bij de Geschillencommissie Makelaardij of bij de Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals uw geschil of klacht te laten beoordelen. Hieronder leest u de mogelijkheden en wat het verschil is.