[No translation for key: global] Boer ook goed met je vastgoed
Testimonial · Agrarisch & Landelijk

NVM: krapte in woningmarkt, kansen voor buitengebied

Boer ook goed met je vastgoed!

Woonboerderij 3

De cijfers van makelaarsvereniging NVM over het derde kwartaal van 2021 zijn glashelder: de woningmarkt in Nederland blijft ongekend krap. De impact hiervan is ook voelbaar op het platteland. Maar met een NVM Agrarisch & Landelijk-makelaar als regisseur, biedt de situatie juist kansen voor agrarische bedrijven.

Zowel het woningaanbod en het aantal verkochte woningen in Nederland is opnieuw afgenomen, blijkt uit de woningmarktcijfers over het derde kwartaal 2021 van NVM.

Het aantal verkochte woningen daalde met 29% ten opzichte van een jaar eerder, het huidige aanbod is in vergelijking met een jaar geleden maar liefst 44% lager. De toegenomen schaarste leidt daarmee opnieuw tot forse prijsstijgingen.

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning steeg in het derde kwartaal van 2021 met 19% naar € 419.000, een nieuwbouwwoning kostte met € 455.000 14% meer dan vorig jaar.

Ook in het buitengebied

Dit zijn geen ontwikkelingen die zich uitsluitend in de Randstad afspelen: de daling van het woningaanbod is met 55% het grootst bij vrijstaande woningen en in de regio’s Midden-, Oost- en Zuid-Nederland. Ook op de Veluwe en in Zuidwest-Overijssel is het aanbod in een jaar tijd gehalveerd.

De druk op de woningmarkt in deze regio’s wordt deels veroorzaakt door de toegenomen populariteit van het buitengebied, zegt NVM Agrarisch & Landelijk-makelaar Anet van den Berk van Van den Berk & Kerkhof uit Aarle-Rixtel. “In de driehoek Tilburg, Den Bosch, Eindhoven was de vraag al groot. Bedrijvigheid trekt mensen aan.”

De trek naar het platteland biedt mensen letterlijk meer bewegingsruimte

Ook de ruimte maakt het buitengebied in toenemende mate populair, zeker nu we tijdens de coronacrisis aan huis gekluisterd waren, ziet Van den Berk. “In de stad zijn altijd mensen die de ruimte van dorpen en het buitengebied opzoeken en corona versterkte deze beweging.

Als je veel thuiswerkt en beperkt naar buiten kan, voelt dat beklemmend. In het buitengebied is in het algemeen meer ruimte om te wonen en te werken. De trek naar het platteland biedt mensen letterlijk meer bewegingsruimte.”

Kansen voor buitengebied

De toegenomen interesse in wonen in het buitengebied loopt parallel met het inkrimpen van de agrarische sector. “Het stikstofbeleid stuurt aan op een kleinere veestapel en daarmee wordt de bedrijfsopvolging steeds meer een uitdaging.

Hierdoor zien we dat de komende tijd meer agrariërs besluiten te stoppen,” zegt Van den Berk. De cijfers van NVM laten ook zien dat er meer vraag naar dan aanbod van bouwkavels is. “Het herbestemmen van (een deel van de) agrarische grond biedt dus kansen om de krapte op de woningmarkt te verminderen.”

Complexe procedures

De procedures hiervoor zijn echter complex. Agrarisch vastgoed is echter meestal niet een-op-een beschikbaar voor wonen en de herbestemming moet aansluiten op de agrarische activiteiten in de buurt.

“Er komt heel wat kijken bij de transitie van agrarische grond en bebouwing naar andere bestemmingen zoals wonen, zorg of recreatie. Zo’n transitie betekent meer dan alleen verkoopklaar maken. Een succesvolle herbestemming vraagt veel overleg en onderzoek. Het is de kunst om alle stakeholders samen te brengen.”

Een succesvolle herbestemming vraagt veel overleg en onderzoek.

“Als makelaar spreken wij meerdere talen: die van de klant, van de gemeente en de agrariër. Gemeenten zijn meestal van goede wil om mee te denken in oplossingen, maar toch blijven veel een eigen koers varen.

Bovendien kampen ze met personele tekorten, waardoor de planvorming en herbestemming trager gaan dan gewenst.” In zo’n geval is het goed om een NVM Agrarisch & Landelijk-makelaar in de rol van regisseur te hebben, meent Van den Berk. “Er zijn voldoende kansen, maar een succesvolle herbestemming vraagt goede regie, communicatie en zorg. Dat is precies wat wij met onze kennis en ervaring kunnen inbrengen.”