U bent nu hier: Taxeren
Informatie · Wonen

Meetinstructie: het bepalen van de woonoppervlakte

De gebruiksoppervlakten die op funda.nl worden getoond, zijn bepaald conform de Meetinstructie.

De Meetinstructie is vastgesteld door NVM, VBO makelaar, VastgoedPRO, Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer. Het beschrijft precies wat er wel en wat er niet mag worden meegerekend als oppervlakte van een woning.

Meetinstructie

De Meetinstructie is bedoeld om een eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de verschillende gebruiksoppervlakten. De meetinstructie geeft vorm, inhoud en structuur aan de gebruiksoppervlakte. De opgegeven gebruiksoppervlakte is indicatief en kan niet als een garantie worden gezien. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

In de verhouding tussen koper en verkoper is het aantal vierkante meters doorgaans van ondergeschikt belang. Zeker als de koper de situatie ter plaatse heeft bekeken en hij dus ziet wat hij koopt. De waarde voor de koper wordt veelal door heel andere factoren beïnvloed. Denk aan zaken als locatie, voorzieningen, bouwwijze, bouwstijl en staat van onderhoud.

Daarom is gebruikelijk om bij de verkoop van een woning af te spreken dat er geen verrekening plaatsvindt bij verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte. Dit komt terug in artikel 6.11 van de NVM-koopovereenkomst. Soms kan het voor koper toch belangrijk zijn dat de daadwerkelijke oppervlakte klopt of nagenoeg klopt met de opgegeven oppervlakte. In afwijking van de hoofdregel kunnen partijen dan iets anders afspreken in artikel 6.11 van de NVM-koopovereenkomst.

Verplicht naleven afspraken

Alle bij de NVM aangesloten makelaars en taxateurs zijn verplicht zich aan deze afspraken te houden. De NVM controleert hierop en sanctioneert. Daarnaast gebruikt de overheid de Meetinstructie voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

Op basis van gebruikerservaringen zijn deze meetinstructies nu geactualiseerd. In de meetinstructies die gelden vanaf 1 juli 2019 is in de tekst het nodige gewijzigd om één en ander te verduidelijken. Daarbij is de meetinstructie afgestemd op de gewijzigde Wet BAG, zodat de meetinstructie goed bruikbaar blijft voor het bepalen van de oppervlakte van verblijfsobjecten die zijn vastgelegd in de Basisregistratie adressen en gebouwen.