U bent nu hier: Wonen

Duurzaamheid

Met de ondertekening van het klimaatakkoord is de verduurzaming van Nederland in gang gezet. De centrale opgave in het akkoord is om de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 te halveren ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot helemaal teruggedrongen zijn en zijn alle woningen gasloos.

Campagne Duurzaamheid

Klimaatakkoord

Wat betekent dit voor jou als eigenaar van een woning?

Je hebt nog even de tijd en je kan de komende jaren gewoon naar het einddoel toewerken. Juist door kleine(re) maatregelen stapsgewijs uit te laten voeren blijven de kosten te overzien, passend bij de eigen financiële situatie, en werk je langzaam naar een duurzamere en veelal comfortabelere woning.  

Komende maatregelen zijn onder meer: 

 • 1,5 miljoen woningen zonder aardgas 
  Uiterlijk in 2030 moeten 1,5 miljoen bestaande woningen van het aardgas af zijn. Alternatieven zijn onder meer warmtepompen (bodemwaterpompen en luchtwaterpompen) en warmtenetten (zoals stadsverwarming) 
 • Regionale Energietransitievisie (RES) en gemeentelijke Warmtevisie 
  Op 1 maart 2021 moeten 30 regioeen visie hebben vastgesteld voor de energietransitie in de betreffende regio. Op gemeenteniveau geldt dat eind 2021 elke gemeente een transitievisie warmte moet hebben opgesteld.  
  In de transitievisie warmte legt de gemeenteraad een realistisch tijdspad vast waarop wijken van het aardgas gaan. Voor de wijken waarvan de transitie vóór 2030 gepland is, zijn ook de potentiële alternatieve energie infrastructuren (all electric, (type) warmtenet etc.) bekend. 
 • Voor verschillende woningtypes wordt een isolatiestandaard geïntroduceerd. De standaard geeft aan de jaarlijkse netto warmtevraag die een woning nodig heeft voor verwarming. Des te lager de warmtevraag, des te minder energie benodigd is om de woning op temperatuur te houden. Voor verbouwingen van individuele bouwdelen (zoals die van het dak, de gevel of vloer) komen streefwaardes voor de isolatie. 

De overheid is daarnaast bezig met de opzet van een Landelijk Digitaal Platform, waar alle informatie over verduurzaming en de energietransitie samen komt. Op de website  verbeterjehuis.nl (onder Milieu centraal) komt dit allemaal samen. Hier is ook informatie terug te vinden over de financierings- en subsidiemogelijkheden.  

 

Vraag het de NVM-makelaar

Zie je soms door het duurzaamheidsbos de bomen niet meer? Vraag het dan aan jouw NVM-makelaar. Hij kan een reële inschatting maken van de mogelijkheden van een woning. En daarnaast kunnen zij adviseren of dit een belemmering of meerwaarde zal zijn bij de verkoop of aankoop van de woning.

Ook in het taxatierapport speelt “duurzaamheid”  een steeds grotere rol in de waardebepaling. Wil je hier meer over weten vraag het dan aan jouw NVM-taxateur.

Onze makelaars en taxateurs vind je hier terug.

Energielabel

Alle woningen in Nederland hebben een energielabel. Dit energielabel geeft informatie over de energieprestatie van een woning. De labels lopen van A tot en met G. Met een A-label heb je een energiezuinige woning. Bij labelklasse G zijn er veel verbetermogelijkheden op het gebied van energieprestaties.

5 redenen om je woning te verduurzamen

 1. Optimaal wooncomfort
  Energiezuiniger wonen begint meestal met het isoleren van de woning. Het resultaat is meteen voelbaar: je huis voelt comfortabel warm aan op koude dagen en blijft langer koel als het buiten warm is.

 2. Lagere energierekening
  Goede isolatie voorkomt warmteverlies. Hierdoor hoef je minder te stoken en gaan de stookkosten omlaag. Mooi meegenomen: het wordt makkelijker je woning te verkopen en waarschijnlijk ook nog tegen een hogere prijs.

 3. Klaar voor de toekomst
  Door je huis stapsgewijs energiezuiniger te maken, voorkom je eenmalige (grotere) investeringen en werk je gefaseerd naar een aardgasvrije woning. Je woning blijft up-to-date.

 4. Een schoner milieu
  Energiezuinig wonen is niet alleen voordelig voor jou, maar heeft natuurlijk ook een maatschappelijk voordeel. Je bent minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, stoot minder CO2 uit en daarmee ontlast je de toekomstige generaties.

 5. Onafhankelijk van externe partijen
  De komende jaren zullen de prijzen voor gas en elektra blijven stijgen. Door de prijzen omhoog te schroeven, wil de overheid huishoudens bijvoorbeeld stimuleren om van het gas af te gaan. Door te kiezen voor alternatieve energiebronnen kun je onafhankelijk worden van externe partijen en fluctuaties in prijzen.