U bent nu hier: NVM Business

Vastgoedmonitor Commercieel Vastgoed

De Vastgoedmonitor Commercieel Vastgoed is een commercieel vastgoedbenchmark die inzicht geeft in de onderlinge concurrentiekracht van 47 Nederlandse regio’s. De monitor wordt regelmatig geactualiseerd.

Vastgoedmonitor

Vastgoedmonitor: hoe en wat

De Vastgoedmonitor is een gezamenlijke ontwikkeling van NVM-dochter brainbay B.V. en Bureau Louter en baseert zich op recente databronnen, waaronder gegevens van de NVM. De monitor geeft per regio inzicht in de sterkte van de economie, de locatie en de commercieel vastgoedmarkt, te weten de bedrijfsruimte-, kantoren- en winkelvastgoedmarkt. In de uiteindelijke ranglijst is een ongeveer even groot gewicht toegekend aan de vastgoedkenmerken, de economische prestaties en de locatiefactoren. De totale score per regio is de optelsom van 74 indicatoren die uit de drie deelmarkten en twee andere meetstaven zijn gedistilleerd.

Vastgoed

De vastgoeddata zijn grotendeels afkomstig van de eigen NVM Business-leden. NVM Business-leden verzamelen al decennia lang transactie- en aanbodcijfers. Brainbay B.V. beheert deze database. De voorraadgegevens zijn gebaseerd op data van Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), Bak Property research en Locatus. De gegevens zijn door Bureau Louter verder bewerkt. Belangrijk ook om te vermelden is dat in deze benchmark voor wat betreft de vastgoedprijzen alleen de huurmarkt is betrokken. Geanalyseerd zijn dus uitsluitend de huurprijzen, het huuraanbod en de totale vastgoedvoorraad.

Locatie

Voor een hoge notering in de vastgoedmonitor zijn ook de locatiefactoren van groot belang. Meest bepalende factoren zijn bereikbaarheid, ligging en arbeidsmarkt. Per commercieel vastgoedsegment is vervolgens een onderscheid gemaakt in de factor ligging en human capital. Zo wegen op de kantorenmarkt human capital-indicatoren als woonaantrekkelijkheid en het aandeel hoog opgeleiden zwaar. Bij ligging is gekeken naar de Europese en/of nationale ligging, de agglomeratie-effecten, de regionale centrumfunctie, ligging aan het wegennet en bereikbaarheid per trein.

Economie

Om de economische prestaties van de 47 regio’s te meten, heeft Bureau Louter geput uit CBS-cijfers en zijn jaarlijkse onderzoek Economische Toplocaties. Uit dit jaaronderzoek zijn de economische activiteiten geselecteerd die aansluiten op de deelmarkten bedrijfsruimte, kantoorruimte en winkelruimte. Hoe meer economische toegevoegde waarde en arbeidsplaatsen deze deelmarkt per regio opleveren, hoe hoger de score. Deze analyse is in elke regio toegepast op drie bedrijventypologieën: grote bedrijven vanaf 50 arbeidsplaatsen, het midden- en kleinbedrijf 2-49 arbeidsplaatsen en zzp’ers 1 persoon/startende bedrijven.

Voor een compleet overzicht verwijzen wij u naar de volledige technische toelichting op de vastgoedmonitor, onderaan deze pagina (Downloads).

Over de resultaten 2020

De Vastgoedmonitor baseert zich op recente beschikbare data van NVM-dochter brainbay B.V. en Bureau Louter. Voor de commercieel vastgoedkenmerken is dat het jaar 2020, de locatiefactoren en de economische prestaties zijn gebaseerd op data uit 2020. In het najaar komt een update van de Vastgoedmonitor beschikbaar. De benchmark geeft een beeld van de relatieve aantrekkelijkheid en economische kracht van de 47 regio’s. De verschillende deelscores zijn ook beschikbaar in onderstaande tabellen. Een regio met een lagere totaalscore kan op een deelscore wel een hoge score behalen.