U bent nu hier: NVM Business
Marktinformatie · NVM Business

Prijsindex Commercieel Vastgoed

De halfjaarlijkse Prijsindex voor Commercieel Vastgoed beschrijft de prijsontwikkeling van commercieel vastgoed per vastgoedcategorie vanaf 1990 en wordt opgesteld door de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) op basis van cijfers Brainbay (een dochteronderneming van de NVM), Strabo en StiVAD. De index is ontwikkeld met de ASRE ontwikkeld en word sinds 2016 gepubliceerd op de website van NVM Business.

Prijsindexgrafiek

Winkelmarkt zakt verder weg, prijzen kantoren en bedrijfsruimten blijven stijgen


De koopprijzen van kantoren en bedrijfsruimten stegen in de eerste helft van 2019 met ruim 13 procentpunt (kantoren) en ruim 5 procentpunt (bedrijfsruimten) ten opzichte van het voorgaande jaar. De prijs van winkelruimte neemt bijna 7 procentpunt af ten opzichte van 2018. Het niveau lag op 1 juli 2019 ruim 50 procentpunt onder topjaar 2009.

Dit is in lijn met eerdere berichten over toenemende leegstand van winkelvastgoed, daling van het aantal winkelbeleggingstransacties en afschrijvingen op winkelportefeuilles. In de Randstad stegen de prijzen van winkelruimtes de afgelopen drie jaar, maar buiten de Randstad namen ze af sinds de pre-crisispiek in 2007.

Vergelijking met koopwoningen


De prijzen van koopwoningen zijn ter vergelijking toegevoegd als referentie. Sinds de crisisjaren is het gat tussen de prijs van koopwoningen en die van commercieel vastgoed sterk gegroeid.

In het geval van de koopwoningmarkt is de vraag – ondanks het mindere economische tij en een periode van prijsdaling – altijd blijven bestaan, terwijl de crisis bij het commercieel vastgoed duidelijk maakte dat de onderliggende koopkrachtige vraag minder groot was dan verondersteld. Het verschil in spanning tussen beide typen markten vertaalt zich in een divergerende prijsontwikkeling.

Prijsindextabel

Deze prijsindex is geconstrueerd door de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) en geïnitieerd, en medegefinancierd door NVM Business. 

Klik hier om de indexcijfers te downloaden (pdf)