U bent nu hier: Nieuws
Nieuws · Wonen

Snel 20.000 woningen erbij door Woondeal Arnhem-Nijmegen

Het Rijk, de provincie Gelderland en 18 gemeenten maken afspraken om samen snel meer woningen te bouwen in de regio Arnhem-Nijmegen. Tot 2025 moeten er 20.000 woningen bijkomen. Op de lange termijn zelfs 50.000 tot 60.000.

Theo Scholte
04 maart 2020
Nieuwbouw 3 Appartement

De Woondeal moet ervoor zorgen dat er sneller en meer betaalbare huur- en koopwoningen worden bijgebouwd. Het versterken van het groene profiel en ook het bereikbaar houden van de regio zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid.
Afspraken Woondeal

In de Woondeal worden onder meer de volgende afspraken gemaakt:

  • tot 2025 worden 20.000 woningen gerealiseerd, dit zijn er 5.000 meer dan eerder gepland. Er zijn verschillende locaties aangewezen om deze versnelling te realiseren;
  • 50% van de woningen moeten in het betaalbare segment vallen;
  • de regio zorgt voor een totale planvoorraad tot en met 2030 van 130% van de woningbehoefte;
  • er is 1 miljoen euro beschikbaar (750.000 euro van het Rijk en 250.000 euro van de provincie Gelderland) om de uitvoering te starten;

Lana Gerssen, voorzitter van de NVM vakgroep Wonen, benadrukt het belang van deze woondeal. “Bij de presentatie gaf Minister Van Velthoven aan dat we afspraken maken over het bieden van een thuis. Daarmee maakt ze de grote problemen van de woningmarkt heel tastbaar.”

“Deze woondeal gaat over een sterk groeiend deel van Gelderland. Ik zie dat de andere woondeals zich ook concentreren rond de grote steden. Er zijn echter meer gebieden waar de druk hoog is. In de Gemeente West-Betuwe bijvoorbeeld, wat je kan zien als het overloopgebied van Utrecht, en daarnaast zijn er ook kleinere gemeenten die worstelen met hun woningmarkt.

Ik zou graag zien dat hier goede regie op komt vanuit de provincie, in de vorm van een woningmarktregisseur, zodat we ons niet blindstaren op enkele stedelijke gebieden waardoor kleinere gemeenten de boot missen.”