U bent nu hier: Nieuws
Nieuws · Wonen

Woningnood: NVM-voorzitter Onno Hoes roept minister op tot actie

In de grote steden in de Randstad, Brabant en Groningen zien veel colleges de bouw van sociale huurwoningen als medicijn voor de uitgebroken woningnood. „Terwijl de behoefte aan woningen véél breder is”, benadrukt Hoes in de Telegraaf. „Het erge vind ik: steeds meer mensen delen deze analyse, maar niemand komt in de benen. Op Utrecht na, heeft geen enkele grote gemeente concrete grote bouwplannen.”

Theo Scholte
19 februari 2020
Onno Hoes

Vandaag publiceert het economisch bureau van Rabobank cijfers die aangeven dat ook voor 2020 en 2021 stijgende huizenprijzen worden verwacht. Dit heeft tot gevolg dat het woningbezit onder middeninkomens scherp aan het dalen is door de opgelopen prijzen. "Er zijn extra huizen in de middenhuur en middenkoop nodig”, zegt Onno Hoes. "Maar een huurhuis van 800 tot 1100 euro per maand is niet te krijgen en onder de 3 ton is juist niets te koop. Je ziet steeds meer mensen met een goede baan, die toch geen huis kunnen krijgen. Zo zien we Nederland toch niet voor ons?”

Daklozenproblematiek

"Kijk naar de daklozenproblematiek van de laatste tijd. Er zijn nu 40.000 daklozen, waarvan de samenstelling verandert. Je hebt mensen die na een scheiding niets kunnen kopen en ook niets kunnen huren. Wij merken dat mensen inmiddels liever kleiner, maar betaalbaar willen wonen. Ik snap best dat colleges voor hun achterban willen bouwen en zich richten op sociale huur. Maar de vraag is of woningbouw en politieke keuzes in deze situatie nog wel samengaan. Zo staan we er inmiddels wel voor.”

"De sociale ontwrichting zie je nu al bij die groeiende groep daklozen. Daarnaast merk je een enorme demografische verschuiving. Almere is gebouwd als groeistad. Maar veel gemeenten zijn dat niet. Randgemeenten krijgen nieuwe inwoners uit de steden die er alleen voor een goedkoop huis komen. Vanuit de Randstad verhuizen veel mensen naar de Veluwe. Ze werken er niet, hebben er geen sociale binding en drijven de lokale woningprijzen op. Dat zijn verstorende elementen. Ook dat vraagt landelijke regie, onderzoek door Rabo Research onderstreept dit: 'Rijk moet ingrijpen op de woningmarkt en middeninkomens helpen'.

Woondeals

"Er zitten veel politieke componenten aan die woondeals. Harde aantallen voor groepen ontbreken. De boodschap dat er meer gebouwd moet worden, die is wel helder. Maar toch blijft iedereen er maar omheen draaien. Terwijl nu snel duidelijk moet worden wat de komende tijd de rolverdeling voor alle verschillende overheidslagen wordt."

De minister moet de regie nemen

"Minister Stientje van Veldhoven moet de regie nemen. Zij moet met concrete aantallen en type woningen komen, waar de Tweede Kamer haar ook op kan afrekenen. Provincies hangen erg achterover nu. Terwijl die gemeenten juist bij de hand moeten nemen, onder meer door met hen te kijken naar extra bouwlocaties. Er moet snelheid in komen. De mate van urgentie kan alleen worden doorgevoerd als er, in dit geval, een sterke vrouw aan de top staat.”

Nieuwbouw nodig 

"Een recent rapport zegt dat er tot 2050 in totaal 1,5 miljoen extra woningen nodig zijn, waarvan de meeste nieuwbouw de komende jaren nodig is. Er is een goede taxatie nodig welk type woningen hiervoor nodig is. Het Planbureau voor de Leefomgeving zou een bijdrage kunnen leveren. Net zoals makelaars, die als geen ander de vraag van de consument in beeld hebben.”

Onderzoek

"Wij hopen dat de minister zelf al stiekem onderzoek heeft gedaan en hier woensdag bij een Kamerdebat mee naar buiten komt. Ik weet dat dit een illusie is om te verwachten. Maar er valt geen dag meer te verliezen. De Kamer moet zijn tanden laten zien en een deadline stellen.”

"We baseren ons te vaak op verouderde cijfers. Je moet rekening houden met de bevolkingsgroei, en zorgen dat de cijfers actueel zijn. Als er meer handjes nodig zijn voor de economie, dan moeten die mensen óók ergens wonen. Je moet goed in kaart brengen wat de woonbehoefte over twintig jaar is.”

Het gaat niet alleen om huizen

"Sowieso zouden we niet de optie om aan de randen van de steden te bouwen op voorhand moeten uitsluiten zoals we nu te veel doen. We moeten niet blindstaren op binnenstedelijk bouwen. Als je in Almere gaat bouwen voor Amsterdammers die in Amsterdam niets kunnen vinden, dan moet je ook goed naar de vervoersmogelijkheden kijken. Er moeten meer wegen bijkomen als iedereen over de weg naar zijn werk moet. Of meer snelbusverbindingen naar de treinstations. Zulke zaken kunnen gemeenten niet alleen aan. Dit is echt een nationaal probleem. Maar vooralsnog zie ik niets gebeuren.”

Oog op de toekomst

"Ik heb in mijn tijd als burgemeester van Haarlemmermeer gezien hoe soms inwoners uit Amsterdam met de overwaarde lokale inwoners beconcurreerden. ’We bouwen hier voor de middeninkomens uit Amsterdam’, zeggen ze in de Haarlemmermeer. Overal in het land stijgen inmiddels de prijzen. Lokale inwoners kunnen niet meer voor een normale prijs in hun eigen gemeente kopen.”

"Bouwprocedures zijn belangrijk. De periode tussen plannen en opleveren duurt veel te lang. En misschien moeten we wat minder luxe bouwen. Veel noodwoningen die na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd staan er nu nog, terwijl die als tijdelijk waren bedoeld. Misschien moeten we voor de snelheid wel iets simpeler gaan bouwen.”

Lees ook het artikel in De Telegraaf van vandaag: Woningnood: ’Geen dag meer te verliezen’.