U bent nu hier: Nieuws
Nieuws · Wonen

Politiek neemt wensen NVM in woningmarktdebat over

Vorige week is er in de Tweede Kamer een plenair debat gehouden over het woningtekort in Nederland. Vanuit vrijwel alle politieke partijen kwam de wens naar voren dat de minister haar regierol sterker moet oppakken, zoals NVM eerder heeft bepleit. CDA en VVD hebben hier opnieuw een motie over ingediend.

Jasper van der Jagt
24 februari 2020
Binnenhof 3 Nacht

Diverse kamerleden hebben specifieke gebieden genoemd waar woningbouw zou moeten plaatsvinden. Voorbeelden zijn Almere Pampus, Utrecht Rijnenburg en de Zuidplaspolder bij Rotterdam. De VVD en D66 hebben de minister daarnaast opdracht gegeven te onderzoeken of permanente bewoning van vakantiehuizen makkelijker kan worden gemaakt.

De Tweede Kamer volgt daarmee de wens die de NVM meerdere keren naar buiten heeft gebracht. Via de media en individuele contacten is de afgelopen periode veelvuldig aangedrongen op meer regie en op 130% plancapaciteit. Ook is in januari tijdens onze persconferentie over de woningmarktcijfers voor het eerst de term ‘woningnood’ geïntroduceerd.

In de ochtend van het debat in de Tweede Kamer liet NVM-voorzitter Onno Hoes via de Telegraaf nog horen dat er geen dag meer te verliezen is. Deze boodschap werd later door andere media overgenomen. Om het woningtekort te bestrijden moet er nog veel werk worden verzet, maar de NVM is tevreden dat de politiek nu deze stappen zet.

Reactie minister

De minister heeft toegezegd een strakkere regie te gaan voeren. Gemeenten die niet leveren kunnen een aanwijzing krijgen om te gaan bouwen. Uitgangspunt is dat in de drukste regio’s er op 130% van de woningbehoefte gaat worden gepland. Dat zijn dan de woondealregio’s die al eerder bekend zijn gemaakt. Ook via de NOVI (Nationale Omgevingsvisie) wordt bekeken welke grootschalige locaties in aanmerking komen.

Op de korting van de verhuurdersheffing is door corporaties al veelvuldig ingetekend, zodat ook op het gebied van de sociale verhuur beweging in de markt wordt verwacht. Een gedeelte van de Tweede Kamer toonde zich verbolgen dat de minister niet inging op de betaalbaarheid van woningen, ondanks dat dit niet onderwerp van dit debat was. De fractie van GroenLinks vraagt hierover een apart debat aan.