U bent nu hier: Nieuws
Nieuws · Wonen

Verduurzamingsopgave vergt extra impuls

Het beleid met betrekking tot de verduurzaming en energietransitie van Nederland wordt ook in 2021 verder doorgezet.

Gérald Rensink
16 september 2020
Zonnepaneel 1 Aanleg

Op basis van de in het Klimaatakkoord vastgelegde lange termijn doelstellingen – 49% CO2 reductie in 2030 en 95% in 2050 – zijn binnen de begrotingen van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, de ondersteunende instrumenten vormgegeven. “Als NVM constateren we dat de voortgang in het verduurzamingsproces echter nog (te) traag verloopt terwijl de tijd langzaam begint te dringen. De overheid moet wel voldoende middelen beschikbaar stellen, om de verduurzaming mogelijk te maken,” aldus de voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen, Lana Gerssen.

Het kabinet heeft voor de particuliere woningeigenaar weinige nieuwe ondersteunende maatregelen in petto in 2021. De Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) wordt de komende jaren doorgezet, de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) loopt door en wordt de komende jaren verhoogd en het Warmtefonds – als opvolger van het Nationaal Energiebespaarfonds - is recent gelanceerd.

Al deze financiële instrumenten overziende lijkt het echter nog te weinig om de circa 4,5 miljoen koopwoningen tijdig te verduurzamen. Maar waar het wellicht nog meer aan ontbreekt is een stukje regie vanuit de overheid.

“Het recent door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uitgebrachte rapport inzake de kosten van verduurzaming voor de individuele woningeigenaar schetste niet direct een positief beeld” aldus Lana Gerssen, voorzitten van de NVM-vakgroep Wonen. “Op dit moment is het, uitzonderingen daargelaten, voor de meeste woningeigenaren niet interessant om hun woning rigoreus aan te pakken”.

Met dat gegeven ligt er volgens de NVM een extra taak bij de overheid. “Als het niet in één keer kan of haalbaar is, neem dan als overheid wat meer regie op een stapsgewijze aanpak en laat consumenten zien hoe dat het beste is aan te pakken. En zorg voor een bijpassend instrumentarium.”

De NVM is eind 2019 begonnen met een pilot duurzaamheid met een 50 tal NVM-makelaars. Met behulp van een digitale adviestool kunnen deze makelaars, bij te koop staande woningen, een eerste verduurzamingsadvies opstellen.

De tool is zo ingericht dat naderhand de koper ook online met het advies aan de slag kan en aan kan passen aan de eigen persoonlijke situatie. “De adviestool begint met de eenvoudigste stappen en passend bij de op financieringsvlak beschikbare mogelijkheden,” aldus Lana Gerssen. “We moeten ons echter wel realiseren dat een koper die nu een huis koopt en (deels) duurzaam verbouwt, niet binnen 5 jaar weer van onder tot boven aan de slag gaat. Met 2030 aan de horizon des te meer reden om het verduurzamingspad voor de individuele woningeigenaar zo snel mogelijk duidelijk uit te stippelen.”