U bent nu hier: Nieuws
Nieuws · Wonen

Maatregelen resulteren in vrijwel volledige regulering van de huurmarkt

De NVM constateert dat de maatregelen resulteren in een vrijwel volledige regulering van de huurmarkt.

Gerco van den Berg / Gratia van Hooijdonk
19 mei 2020
Appartement 3

Minister Ollongren wil de woningmarkt voor starters toegankelijker te maken. De minister maximeert de jaarlijkse huurverhogingen voor de vrije sector op de inflatie plus 2,5%, wil een opkoopbescherming invoeren en gaat het mogelijk maken om tijdelijke huurcontracten te verlengen. De NVM constateert dat de maatregelen resulteren in een vrijwel volledige regulering van de huurmarkt.

De NVM is positief over het verlengen van tijdelijke huurcontracten naar maximaal drie jaar in plaats van twee. Ook voor verhuurders biedt deze mogelijkheid meer flexibiliteit. De voorgestelde maatregelen met betrekking tot de maximale huurprijsstijging zouden echter wel eens een averechts effect kunnen hebben op de investeringsbereidheid van woningmarktbeleggers.

Daarbij wijst de NVM er op dat zittende huurders ook in de huidige praktijk niet te maken krijgen met onverwacht hoge jaarlijkse huurstijgingen. De huurprijsaanpassingen worden normaliter bij aanvang van de huurovereenkomst al in het huurcontract vastgelegd en zijn doorgaans minder dan 2,5% boven inflatie.

Bredere hervorming van de woningmarkt nodig

De maatregelen zijn bedoeld om excessen tegen te gaan, maar resulteren in een vrijwel volledige regulering van de vrije huursector. Daarnaast beperkt de opkoopregeling de ontwikkeling van de vrije huursector terwijl ook deze sector een groot tekort kent waardoor de prijzen stijgen. Als deze maatregelen worden doorgevoerd, is alleen de aanvangshuur (en de toewijzing) in de vrije huursector nog vrij.

“Het grote probleem op de woningmarkt blijft natuurlijk nog steeds het tekort aan woningen, zowel in de huur als in de koop“, aldus NVM-voorzitter Onno Hoes. “Als NVM zien wij het verder stapsgewijs reguleren van deelmarkten echter niet als juiste oplossing. Een bredere herziening van de woningmarkt om zowel huur als koop beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden zou een gezondere insteek voor onze toekomstige woningmarkt zijn.”

Maximering jaarlijkse huurverhoging

De jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector wordt gemaximeerd op de inflatie plus maximaal 2,5%. De maximale jaarlijkse stijging van de huur wordt hiermee gelijkgetrokken met huurders van een sociale huurwoning. Volgens de minister zorgt deze maximering ervoor dat huurders in de vrije sector weten waar zij aan toe zijn en niet onverwacht te maken krijgen met huurverhogingen.

Opkoopbescherming

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om in buurten waar dat nodig is een opkoopbescherming in te voeren. Dit moet voorkomen dat betaalbare koopwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen worden opgekocht door beleggers voor verhuur. Aankoop voor verhuur is niet altijd ongewenst en moet in specifieke gevallen mogelijk blijven. Voor wijken waar de opkoopbescherming geldt, kan de gemeente een vergunning afgeven om verhuur wel mogelijk te maken.

Tijdelijke huurcontracten langer mogelijk

De mogelijkheid om een tijdelijk huurcontract te verlengen wordt verbeterd. Een regulier tijdelijk contract kan nu eenmalig worden afgesloten. Er wordt gekeken of het mogelijk is om te verlengen met één of twee jaar tot een maximumperiode van drie jaar. Zo kan een verhuurder meer maatwerk aanbieden en hebben huurders meer flexibiliteit.

Jaarlijkse huurstijging in huurcontract

De NVM is positief over het verlengen van tijdelijke huurcontracten naar maximaal drie jaar in plaats van twee. Ook voor verhuurders biedt deze mogelijkheid meer flexibiliteit. De voorgestelde maatregelen met betrekking tot de maximale huurprijsstijging zouden echter wel eens een averechts effect kunnen hebben op de investeringsbereidheid van woningmarktbeleggers.

Daarbij wijst de NVM er op dat zittende huurders ook in de huidige praktijk niet te maken krijgen met onverwacht hoge jaarlijkse huurstijgingen. De huurprijsaanpassingen worden normaliter bij aanvang van de huurovereenkomst al in het huurcontract vastgelegd en zijn – uitzonderingen daargelaten - doorgaans minder dan 2,5% boven inflatie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Gerco van den Berg g.vandenberg@nvm.nl